บทความล่าสุด

  • Google Workspace
    Google Workspace คืออะไร ? Google Workspace เป็นระบบอีเมลบริษัทที่ให้บริการโดย Google ซึ่งสามารถใช้งาน Online ได้ผ่านหน้า Gmail หรือใช้งานผ่านโปรแกรมเช่น Outlook หรือ Thunderbird เป็นต้น โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างกันออกไปตาม Package โดยการทำอีเมลบริษัทระบบ Google Workspace นั้นไม่ยากเลย Google Workspace มี Package อะไรบ้าง ? Google Workspace มี Package ดังนี้ Google Workspace Business Starter มีรายละเอียดดังนี้ Google Workspace Business Standard มีรายละเอียดดังนี้ Google Workspace Business Plus มีรายละเอียดดังนี้ Google Workspace คิดราคาอย่างไร ? สำหรับ Google […]
  • สามารถใช้งาน Email Hosting ในโปรแกรม Outlook ได้หรือไม่ ?
    สำหรับผู้ที่ใช้งาน Email Hosting คงสงสัยว่า Email Hosting นั้นสามารถใช้งานบนโปรแกรม Outlook ได้ไหม เพราะการใช้งานผ่านเว็บเมลนั้นอาจจะไม่คุ้นชิน ซึ่งสามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้ Email Hosting คืออะไร ? Email Hosting คือ ระบบอีเมลองค์กร Email Hosting มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรทั้งหมดไว้ใน Email Hosting มากกว่านั้น Email Hosting ยังมีหน้าที่รับ (Receive) อีเมลจาก Server ภายนอก ส่งอีเมล (Send Mail) ไปยังปลายทาง ซึ่งระบบอีเมลองค์กรนั้นก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายระบบ ระบบอีเมลองค์กรที่ได้รับความนิยมก็จะมี Google Workspace, Microsoft 365 และอีเมลบริษัทของผู้ให้บริการ Email Hosting เช่น Go Cloud ของ Technologyland โดยการทำอีเมลองค์กรนั้นไม่ยากเลย Email Hosting ใช้งานในโปรแกรม Outlook […]

Google Workspace Email on Outlook

Google Workspace Calendar on Outlook

Google Workspace Address Book(Contact) on Outlook