บทความล่าสุด

  • Mail server ทําหน้าที่อะไร คุณก็ งง อยู่ใช่มั้ย ?
    Mail Server ทำหน้าที่อะไรMail Server หากแปลเป็นความหมายง่ายๆ ก็แปลว่าเครื่อง Server ที่มีหน้าที่รับส่งจดหมายในรูปแบบดิจิตอล, แทนการรับส่งจดหมายที่เป็นกระดาษแบบที่เราใช้ๆ กันอยู่, Mail Server มักมีบทบาทสำคัญในองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ Mail Server ทำงานอย่างไร รับ, อีเมล์ในรูปแบบดิจิตอล ลงสู่เครื่อง Server ตัวเอง เช่น ตัวอักษร รูปภาพ ที่ผู้ส่งส่งมาทางอีเมล์ ส่ง, Email Server มีหน้าที่ส่งอีเมล์ โดยมีตัวอักษร รูปภาพ ไฟล์แนบ จากเครื่องของเรา ไปยังอีเมล์อื่นๆที่เราระบุไว้ เก็บ, Email Server มีหน้าที่เสมือนกับ Hardisk ที่ต้องเก็บข้อมูลอีเมล์ทั้งหมด ทั้ง ตัวอักษร, รูปภาพ และ ไฟล์แนบ และ อาจจะต้องมีปริมาณ Hardisk มากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติด้วย ค้นหา, Email Server ต้องมี […]

บทความเกี่ยวกับการใช้งาน Outlook (ขั้นสูง)

บทความ Outlook (Rules) ขั้นสูง

ขั้นสูง Backup, data file