บทความล่าสุด

  • Mail Server องค์กรคืออะไร ใช้งานอย่างไร และเลือกซื้ออย่างไร ?
    Mail Server องค์กร คือ อะไร ? Mail Server องค์กร คือ การใช้งานอีเมลองค์กรโดยผ่าน Email Server ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะตั้งเครื่อง Mail Server ตัวนี้ไว้ในองค์กรตนเอง, หรือ เช่าจากผู้ให้บริการ Mail Server องค์กร Mail Server นี้มีหน้าที่ทำงานเป็นตัวคอยรับส่งและเก็บข้อมูล ของอีเมลพนักงานทุกฉบับไว้ในเครื่อง Mail Server ดังนั้น การทำงารของ Mail Server ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงมาก และมีความเสถียร เพราะมีผู้ใช้งานทั้งองค์กรใช้งานอยู่ เพื่อ สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา รูปแบบของ Mail Server องค์กร แล้วองค์กรของเราจะเลือกใช้ Mail Server ในรูปแบบไหนดี หากองค์กรของคุณไม่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Mail Server องค์กร แล้ว ซึ่งบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Mail Server องค์กร นั้นมีน้อยมากในประเทศไทย […]

บทความเกี่ยวกับการใช้งาน Outlook (ขั้นสูง)

บทความ Outlook (Rules) ขั้นสูง

ขั้นสูง Backup, data file