วิธีการปิดการแสดง Junk Folder ใน Navigation Pane ใน Outlook !

ปิดการแสดง Junk Folder ใน Navigation Pane ของ Outlook สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook
  2. คลิกที่ปุ่ม "View" ที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook
  3. เลือก "Navigation Pane" จากเมนูด้านบน
  4. เลือก "Options" จากเมนูที่แสดง
  5. ตรวจสอบที่ช่อง "Junk Email" ว่าไม่มีเครื่องหมายถูกติ๊ก
  6. คลิก "OK" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

และหากต้องการแสดง Junk Folder อีกครั้งในภายหลังสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. ให้คลิกที่ "Folder" ที่ด้านบนของ Navigation Pane
  2. แล้วเลือก "IMAP Folders" หรือ "All Folders"
  3. จากนั้นคลิกขวาที่ Junk Folder
  4. เลือก "Show in favorites" หรือ "Show" เพื่อเพิ่ม Junk Folder กลับเข้าไปใน Navigation Pane อีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Backup ข้อมูลในโปรแกรม Outlook ทำอย่างไร ?

TweetPinPrintShare การใช้อีเมลบริษัทนั้นย่อมมีบางครั้งที่พื้นที่ของอีเมลนั้นเต็ม และการแก้ไขปัญหาคือการที่ต้องลบอีเมลเก่าออก แต่หากไม่สามารถลบอีเมลต่าง ๆ นั้นไ…