บทความล่าสุด

  • ตั้ง Rule ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook
    Rule ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook คืออะไร Rule คือกฎหรือการกำหนดเงื่อนไขเพื่อจัดการอีเมลและจัดการข้อมูลในกล่องจดหมายของท่านแบบอัตโนมัติ พูดอีกอย่างคือคุณสามารถกำหนดกฎหรือเงื่อนไขเพื่อให้ Outlook ทำงานตามนั้นเมื่อมีอีเมลส่งเข้ามา หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ตรงตาม Rule ที่ตั้งไว้ เช่น ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ ลบอีเมลที่ไม่ต้องการ ตามที่คุณต้องการ Rule มีประโยชน์อย่างไร วิธีการตั้ง Rule Microsoft 365 ใน outlook Login Email Account 365 ที่ต้องการตั้งลายเซ็น แล้วเลือก Outlook Online 2. เลือก กฏ 3. เพิ่มกฏใหม่ จากนั้นกรอกรายละเอียดชื่อของ Rule และตั้งค่าเงื่อนไข และ การดำเนินการ ของ Rule ตามที่ท่านต้องการ บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเทคนิคการใช้ Outlook ทั้งหมด