ล่าสุด

  • โปรแกรม Antivirus มีผลต่อการใช้งาน email server
    โปรแกรม Antivirus คือ โปรแกรมที่มีไว้สำหรับสแกนไวรัสที่เข้ามาในเครื่องของเรา ซึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer) จะแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม Antivirus เพื่อที่บางครั้งเราอาจจะดาวโหลดน์ (download) โปรแกรมบางอย่างลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ก็จะมีตัวไวรัส (virus) ติดมาซึ่งอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ของเราหรือไฟล์งานต่างๆเสียหายได้ แต่บางครั้งการใช้งานโปรแกรม Antivirus ไม่สอดคล้องกับการทำงานของเรา เพราะโปรแกรมบางตัวดึงทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ (Computer) ไปใช้งานมากจนเกินไปอาจจะทำให้การใช้งานโปรแกรมอื่นๆช้าลง และบางโปรแกรมก็อาจจะกินพื้นที่ในการจัดเก็บต่างๆมากเกินไป โปรแกรม Antivirus กับ Outlook ในบางครั้งโปรแกรม Antivirus มีการรวมกับ Microsoft Outlook ซึ่งบางทีเมื่อมีอีเมล (Email) ที่คาดว่าจะมีไวรัส (virus) ติดมาด้วยเมื่อถูกจับจากตัวโปรแกรมสแกนไวรัส อีเมล (Email) เหล่านั้นก็จะไม่เข้าไปที่กล่อง Inbox ของเรา ซึ่งการทำแบบนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละคน หรือบางครั้งเราสามารถที่จะปิดตัวโปรแกรมไวรัสเป็นกรณีไปได้เช่นกัน แต่ถ้าหากว่าต้องการจะปิดตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนั้นต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาด้วย เพราะว่าเมื่อทำการปิดโปรแกรมสแกนไวรัสไปแล้ว เมื่อไวรัส (virus) แอบแฝงเข้ามาทั้งในตัวคอมพิวเตอร์ (Computer) และตัวอีเมล (Email Server) ของเราก็จะเกิดความเสียหายได้ […]

โปรแกรม Outlook เบื้องต้น

โปรแกรม Outoook เบื้องต้น (ระดับกลาง)