ตั้ง Rule ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook

Rule ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook คืออะไร

Rule คือกฎหรือการกำหนดเงื่อนไขเพื่อจัดการอีเมลและจัดการข้อมูลในกล่องจดหมายของท่านแบบอัตโนมัติ พูดอีกอย่างคือคุณสามารถกำหนดกฎหรือเงื่อนไขเพื่อให้ Outlook ทำงานตามนั้นเมื่อมีอีเมลส่งเข้ามา หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ตรงตาม Rule ที่ตั้งไว้ เช่น ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ ลบอีเมลที่ไม่ต้องการ ตามที่คุณต้องการ

Rule มีประโยชน์อย่างไร

  • การจัดเรียงข้อมูลขาเข้าเพื่อให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น และจัดเก็บไว้ในกล่องต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ
  • ช่วยลดการได้รับอีเมลแสปมที่จะเข้ามายัง Inbox โดยการตั้วค่า Rule ให้ย้ายไปไว้ยัง กล่อง Spam,Junk
  • ลดเวลาในการค้นหาอีเมลขาเข้าจากผู้ส่งที่สำคัญแต่ละผู้ส่งได้ด้วยการต้งค่า Rule แยกข้อมูลของผู้ติดต่อแต่ละที่ไว้แยกกัน
  • ป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายหรือเผลอลบออกจาก Inbox ด้ายการตั้งค่า Rule ให้คัดลอกอีเมลขาเข้าจากผู้ส่งไปไว้ยังกล่องจดหมายอื่นได้
  • ตั้งค่า Rule สำหรับปักหมุดหรือตรึงอีเมลจากผู้ส่งที่สำคัญไว้บนสุดของกล่องข้อความเมื่อผู้ส่งส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้ง Rule Microsoft 365 ใน outlook

Login Email Account 365 ที่ต้องการตั้งลายเซ็น แล้วเลือก Outlook Online

  1. เลือกรูปเฟืองมุมบนขวา

2. เลือก กฏ

3. เพิ่มกฏใหม่

จากนั้นกรอกรายละเอียดชื่อของ Rule และตั้งค่าเงื่อนไข และ การดำเนินการ ของ Rule ตามที่ท่านต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้งานอีเมลใน Outlookอยู่ ?

TweetPinPrintShare การใช้งานอีเมลบริษัทนั้นสิ่งที่ต้องใช้งานร่วมกันคือ โปรแกรมสำหรับใช้งานอีเมลอย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Outlook และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใช้งาน…