วิธีตั้ง Mail Folder : Sent ในเครื่อง MAC ให้ตรงกับ Server

คนที่ใช้งาน Email ผ่านเครื่อง MAC มักพบปัญหาว่า Email ที่คุณได้ส่งออกไปนั้นมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน Server แต่ดันมันถูกเก็บเอาไว้ในเครื่องตนเองเท่านั้นเพราะมันเป็นค่าพื้นฐานที่มากับโปรแกรม ซึ่งส่งผลให้เวลาที่คุณไปดูอีเมล์ในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น iPhone แล้วกดไปที่ Sent Folder มันก็จะแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน หรือ ไม่แสดงข้อมูลที่คุณส่งอีเมล์ออกจากเครื่อง MAC ไป, คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขได้ตามคู่มือด้านล่างดังนี้

1.ให้คลิกไปที่ Folder Sent ของ Email Account ที่เราต้องการตั้ง
2.ให้ไปที่ Menu Mailbox ซึ่งอยู่ด้านบน
3.ให้ไปที่ Use This Mailbox For > Sent
(ซึ่งมีความหมายว่า ให้เก็บข้อมูลที่ฉันส่งออก ไปเก็บไว้ในเครื่อง Email Server นั่นเอง)

คุณสามารถดู Email บน Sent Folder ที่อยู่บน Mail Server ได้ดังนี้
1.ให้ไปยัง Sent ที่มี icon เป็น เคื่องบินกระดาษเท่านั้น
2.เลือก Email Account ที่ต้องการดู
3.คุณจะพบข้อมูลใน Sent Folder ทั้งหมดที่อยู่ใน Server , รวมถึงอีเมล์ที่คุณส่งออกผ่าน iphone, ipad ด้วย