การเปลี่ยนชื่ออีเมล (Rename Email) ข้อมูลจะหายไหม

การใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท ในการติดต่อธุรกิจนั้นแน่นอนว่าชื่อบัญชีอีเมล หรือ Email Account นั้นต้องเป็นชื่อของบริษัทหรือเป็นชื่อที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว หรือการสมัครใช้งานอีเมล (Email) ที่ใช้ในการติดต่อธุระส่วนตัว ติดต่อการทำงาน เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ หลายคนหรือหลายบริษัทก็อยากที่จะเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เพื่อเหตุผลบางประการ เช่น ชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นเป็นชื่อที่ตั้งนานแล้วอาจจะมีความเชย หรือต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน หรือชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นบ่งบอกถึงข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป คุณอาจจะใช้ชื่อเล่นประกอบกับตัวเลขในการตั้งชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นและต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนที่ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) สามารถทำได้และข้อมูลเดิมก็จะไม่หายไป แต่ว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อเดิมไปแล้วจะต้องมาแก้ไขในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกัน

การแก้ไขใน Outlook เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Email

แน่นอนว่าเมื่อทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เดิมไปแล้วนั้น ข้อมูลต่างๆอาจจะไม่หายไป แต่ว่าเมื่อทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ใหม่ก็จำเป็นจะต้องมาแก้ไขในส่วนต่างๆด้วยเช่นกัน การแก้ไขชื่ออีเมล (Email) ให้ตรงกันใน Outlook นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะไม่ฉะนั้นแล้วชื่ออีเมล (Email) ที่คุณเปลี่ยนใหม่ก็จะไม่แสดงในโปรแกรม Outlook คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคุณบนหน้าจอการตั้งค่าบัญชี เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่จะแสดงเมื่อคุณส่งอีเมล คุณสามารถดูวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ rename email แล้วต้องแก้ไขใน outlook อย่างไร

การแก้ไข Data Files เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Email

นอกจากวิธีการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) Outlook ข้างต้นแล้ว คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ที่ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ใน Data Files (ไฟล์ข้อมูล) ด้วย Data Files จะมีการเก็บข้อมูลอีเมล (Email) ทั้งเก่าและใหม่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ของคุณ โดยจะเก็บเป็นไฟล์ .pst หรือ .ost ทั้งนี้ถ้าหากคุณมีการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ใหม่คุณจำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อใน Data Files ด้วยเพื่อที่เวลาคุณต้องการค้นหาไฟล์อีเมล (Email) ที่ได้มีการสำรองข้อมูลไว้ระบบจะแสดงหรือค้นหาข้อมูลนั้นได้ คุณสามารถดูวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ rename email แล้วต้องแก้ไขใน outlook อย่างไร

เหตุใดจึงแก้ไขชื่อ Email ไม่ได้

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อคุณทำการตั้งชื่ออีเมล (Email) และทำการกดปุ่นบันทึก จะมีข้อผิดพลาด สาเหตุอาจเกิดจากบางชื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือเกิดจากการใช้คำร่วมกับอักขระพิเศษ หรือชื่อที่คุณตั้งใหม่นั้นมีการใช้งานแล้ว ในกรณีนี้ให้ทำการตรวจสอบหรือทำการเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นแทน