วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

Calendar ในโปรแกรม MS Outlook เป็นปฎิทินการนัดมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย สามารถใส่รายละเอียดต่าง ๆ ลงไป การกำหนดการแจ้งเตือน เลื่อนการแจ้งเตือน ถ้าทำเป็นนิสัยจะตรวจสอบได้ว่า เราว่างวันใหน จะได้ไม่มีการผิดนัด เปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของเราเลยก็เป็นได้ และยังสามารถดูบันทึกและรายละเอียดย้อนหลังได้อีกด้วย

วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

  1. ในหน้าจอหลักของ Outlook ส่วนล่างด้านซ้ายเลือกหัวข้อการใช้งาน ปฏิทิน

2. จากนั้นจะปราฏกหน้าต่าง ตาราง มากมาย ใน Menu bar ด้านบน ให้เลือก สร้างการนัดหมาย

3. หน้านี้จะเกี่ยวกับรายละเอียด การนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เวลาการแจ้งเตือน ระบุช่วงเวลาที่นัดหมาย เมื่อใส่รายละเอียดจนครบแล้ว คลิกที่ บันทึกแล้วปิด

4. ในส่วนของหน้าแรกจะมีการโชว์ขึ้นมาว่า เราได้มีการนัดหมาย ในวันที่ สถานที่ เวลาที่กำหนด

5. เมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วสามารถ เรายังสามารถ เลื่อนการแจ้งเตือน
กรณีมีการเลื่อนเวลาการประชุม