ใช้ Email hosting บน Outlook ได้อย่างไร ?

Email hosting นั้นสามารถใช้งานได้ทั้งหน้าเว็บเมลของผู้ให้บริการ Email hosting เอง และยังสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอีเมล เช่น Microsoft Outlook ได้อีกด้วย

ควรใช้ Email hosting บน Outlook แบบ POP3 หรือ IMAP ?

POP3 เป็นโพรโทคอลที่ดึงอีเมลจาก Server ลงมาเก็บไว้ยังอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำการลง Email hosting นั้น ๆ ไว้ และจะส่งคำสั่งไปลบอีเมลที่ถูกดึงลงมาจาก Server ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ในโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่าอีเมลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานเพียงอย่างเดียวและไม่สามารถเข้าถึงได้จากเครื่องอื่นหรือตรวจสอบผ่านเว็บเมลได้

ซึ่งข้อดีของการใช้งานแบบ POP3 นั้น คือการที่ข้อมูลถูกจัดเก็บลงในเครื่องของท่านแล้วส่งคำสั่งไปลบข้อมูลออกจาก Server จึงทำให้บริหารจัดการในส่วนของพื้นที่จัดเก็บภายในโดเมนได้ดี และจะช่วยลดการเกิดปัญหาอีเมลเต็มได้ แต่ก็จะมีข้อที่ต้องระวังอยู่ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลไว้ภายในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ซึ่งหากมีการนำ Email hosting นั้น ๆ ไปใช้งานในเครื่องอื่นด้วย อาจทำให้ไม่เห็นข้อมูลอีเมลบางฉบับที่ถูกเครื่องที่ 1 ดึงลงมาเก็บไว้และทำการส่งคำสั่งลบออกจากบน Server แล้ว

IMAP เป็นการนำอีเมลที่อยู่บน Server มาแสดงในโปรแกรม Microsoft Outlook ที่ทำการลง Email hosting ไว้ โดยข้อมูลที่อยู่บน Server ทั้งหมดจะถูกนำมาแสดงและเชื่อมต่อกับ Server โดยตรง หากทำการลบอีเมลที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Outlook ออกข้อมูลบนเซิฟ Server ก็จะถูกลบออกด้วยเช่นกัน

ชึ่งข้อดีของแบบ IMAP คือเหมาะสมกับ Email hosting ที่ต้องการใช้งานหลายอุปกรณ์และต้องการเห็นอีเมลในทุกอุปกรณ์เหมือนกันทุก ๆ อุปกรณ์ แต่ก็จะมีข้อที่ต้องระวังอยู่ด้วย เนื่องจากการใช้งานแบบ IMAP จะเก็บอีเมลทั้งหมดไว้บน Server ซึ่งทำให้ใช้งานพื้นที่จำนวนมาก จึงต้องคอยตรวจสอบพื้นที่ของ Email hosting นั้น ๆ ไม่ให้เต็มอยู่ตลอด เพราะถ้าหาก Email hosting เต็มก็จะไม่สามารถรับอีเมลใหม่ ๆ ได้อีก

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งาน Email hosting นั้นสามารถใช้งานได้ทั้งหน้าเว็บเมลของผู้ให้บริการ Email hosting และสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอีเมล เช่น Microsoft Outlook ซึ่งการใช้ใน Microsoft Outlook นั้นต้องเลือกใช้งานแบบ POP3 หรือ IMAP ซึ่งข้อแตกต่างทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการใช้งาน Email hosting นั้น ๆ แบบใด หากต้องการใช้งานหลายเครื่อง และต้องการเห็นอีเมลเหมือนกันทั้งหมดให้เลือกใช้งานแบบ IMAP หรือหากต้องการเก็บสำรองข้อมูลอีเมลนั้น ๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และลบอีเมลออกจาก Server เพื่อลดปัญหา Email hosting เต็มให้เลือกใช้งานแบบ POP3 ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะเลือกใช้แบบใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางผู้ใช้งาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปิดการแสดง Junk Folder ใน Navigation Pane ใน Outlook !

TweetPinPrintShare ปิดการแสดง Junk Folder ใน Navigation Pane ของ Outlook สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ และหากต้องการแสดง Junk Folder อีกครั้งในภายหลังสามารถทำต…