ระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ สำหรับโรงแรม โดย มีวิธีสามารถกำหนดให้ @ชื่อโรงแรมได้

ระบบอีเมล์เซิฟเวอร์สำหรับโรงแรม (Email for Hotel Business)

ระบบอีเมล์สำหรับโรงแรม คือรูปแบบการสื่อสารลักษณะหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมในการติดต่อสื่อสารกันภายใน และภายนอก ซึ่งการติดต่อด้วยอีเมล์สำหรับธุรกิจโรงแรมนั้นอาจจะใช้มากกว่าการติดต่อสื่อสารมากกว่า โทรศัพท์ และFax ด้วยซ้ำ เพราะทั้งเร็ว, สะดวก, ประหยัด หรือพูดง่ายๆ มันเกือบจะดีกว่าการติดต่อด้วยวิธีอื่นทั้งหมดเลยก็ได้หากเป็นธุรกิจโรงแรม

เมื่อเรารู้ว่าการใช้อีเมล์ในการติดต่อในธุรกิจด้านโรงแรมนั้น มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว หลายๆ โรงแรม ก็มองหาสมัครระบบอีเมล์เซิฟเวอร์สำหรับโรงแรม เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้กัน

ประเด็น คือ ผู้ที่ทำธุรกิจโรงแรม ไม่ค่อยรู้ หรือ มีข้อมูลในการเลือกซื้อ

เรามั่นใจว่าคุณต้องมีประสบการณ์กับผู้รับเหมาก่อสร้าง มีแววตาทิพย์ที่สามารถเลือกซื้อ, วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง แต่มีผู้ที่ทำธุรกิจโรงแรมน้อยนักที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ด้วยยิ่งลึกซึ้งไปใหญ่ ในที่นี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อระบบอีเมล์สำหรับโรงแรม ดังนี้

โรงแรมขนาดใหญ่

ต้องประเมินก่อนว่าพนักงานของคุณมีกี่คน โรงแรมใหญ่ขนาดไหน หากโรงแรมคุณมีพนักงานมากกว่า 500 คน และมีสาขาในแต่ละจังหวัด ผู้เขียนแนะนำให้คุณทำ Email Server เป็นของตนเองเลย และอาจจะนำมาตั้งในฝ่าย IT ของโรงแรม และให้พนักงาน IT ดูแล เพราะการใช้งานมากขนาดนี้ต้องมีคนคอย Mornitor ระบบตลอด เมื่อเกิดปัญหาจะได้แก้ได้ทันที โดยให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจน้อยที่สุด

โรงแรมขนาดกลาง

หากคุณยังมองว่าโรงแรมของตัวเอง เล็กก็ไม่เล็ก ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ และ มีพนักงานประมาณ 300 คน ขึ้นไป หากเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนแนะนำให้คุณทำ Email Server เช่นเดียวกัน แต่เป็น Email Server แบบส่วนตัวเลย คือ Server ทั้งเครื่องมีแต่ระบบอีเมล์ของคุณใช้งานอยู่เท่านั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครภาษาทางเทคนิคเรียกว่า Vitual Private Server (VPS) โดยคุณอาจจะนำ Email Server นี้ไปตั้งไว้ยังศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องไปทำห้องวาง Server แต่วิธีนี้ คุณก็ต้องมีพนักงาน IT ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Server คอยควบคุมและ Monitor ระบบอยู่เช่นกัน

โรงแรมขนาดเล็ก

ที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-100 ผู้เขียนแนะนำว่าคุณควรเลือกใช้กับบริษัทที่ให้บริการ Email Server โดยเฉพาะ โดยบริษัทผู้ให้บริการ Email Server นั้นจะเป็นผู้ดูแลการทำงานทั้งหมด โดยที่คุณไม่ต้องไปเกี่ยวข้องทั้ง Hardware หรือต้องไปจ้างวิศวกร IT มานั่งประจำเลย เวลามีปัญหาการใช้งานคุณก็เพียง โทร หรือEmail ไปแจ้งบริษัทเพื่อให้จัดการปัญหาให้

  • วิธีการนี้ช่วยทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งด้านคน และสถานที่
  • คุณจะได้ใช้งานระบบอีเมล์ ที่มีประสิทธิภาพ เพราะบริษัทผู้ให้บริการ ย่อมมีความเชี่ยวขาญในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
  • คุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลย เพราะบริษัทผู้ให้บริการ Email Server เค้าจะส่งข้อมูลพร้อมหน้าเว็บในการรับส่งอีเมล์มาให้คุณ แล้วคุณก็แค่นำไป Login ก็ใช้งานได้เลย