[Outlook 2007] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นกด Double Click

จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายชื่อ

  1. ทำการแก้ไขรายชื่อตามต้องการ
  2. จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด

จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไข