google-workspace-contact
นำเข้ารายชื่อติดต่อ Gmail ไปยัง Outlook

ในกรณีที่เรามีการใช้งาน Gmail (google workspace) อยู่แล้ว ในการใช้งานนั้นแต่ละคนจะมีผู้ติดต่อที่ไม่เท่ากัน บางคนใช้ Gmail (google workspace) ในการติดต่อธุรกิจซึ่งก็จะมีรายชื่อบุคคลที่ติดต่อเป็นจำนวนมาก บางครั้งเราอาจจะใช้งานทั้งใน Gmail (google workspace) และใน Microsoft Outlook เมื่อมีรายชื่อผู้ติดต่อที่มีจำนวนมากอาจจะเป็นการเสียเวลาที่เราจะต้องมา import หรือนำเข้ารายชื่อ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทีละรายชื่อ เพราะฉะนั้นบทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการนำเข้ารายชื่อติดต่อทั้งหมดจาก Gmail (google workspace) ไปยัง Microsoft Outlook เพื่อที่จะประหยัดเวลาและมีความสะดวกมากขึ้น วิธีการนำเข้ารายชื่อติดต่อ Gmail ไปยัง Outlook 1.ไปที่ "แอป Google" 2.เลือก "รายชื่อติดต่อ" (Contacts) 3.เลือกรายชื่อที่ต้องการ 4.จากนั้นเลือก "ส่งออก" (Export) 5.เลือกรูปแบบการส่งออกเป็น "Outlook CSV" 6.จากนั้นคลิก "ส่งออก" (Export) 7.เปิดโปรแกรม "Microsoft Outlook" 8. จากนั้นคลิกที่ […]

Read more
google-workspace-contact
สร้างรายชื่อ Email ที่ติดต่อประจำผ่าน contract

บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสร้างรายชื่อที่เรามักจะติดต่อถึงเป็นประจำ โดยจะเป็นการสร้างผ่าน Microsoft Outlook ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะพิมพ์ชื่ออีเมลบริษัท (Email@company) ของทุกคนลงไปทีละคน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เสียเวลามาก เพราะในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีพนักงานหลายคนกว่าเราจะพิมพ์ชื่อแต่ละคน แต่ละแผนกลงไปก็จะทำให้เสียเวลา เมื่อเราสามารถสร้างรายชื่อโดยอาจจะแบ่งเป็นแต่ละแผนกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้ จะทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาไปได้มากเลยทีเดียว วิธีเพิ่มรายชื่อ Email ใน Microsoft Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา 2.คลิกที่ "People" (ผู้คน) 3.คลิกที่ "New Contact" (ผู้ติดต่อใหม่) 4.จากนั้นให้ใส่รายละเอียดต่างๆของรายชื่อผู้ติดต่อที่เราต้องการ 5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้คลิก "Save&Close" (บันทึกและปิด) หากต้องการกำหนดรายชื่อเพิ่มอีกให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 6.เมื่อต้องการใช้งานให้ไปที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 7.จากนั้นเมื่อต้องใส่รายชื่อผู้ติดต่อให้คลิกที่ "To" (ถึง) 8.จากนั้นทำการเลือกรายชื่อที่ต้องการ 9.เมื่อคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว คลิก "To" (ถึง) 10.จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง) วิธีเพิ่มรายชื่อ Email แบบกลุ่ม ใน Microsoft […]

Read more