Advance-Backup_and_data
วิธีการ Import ไฟล์ .pst ในโปรแกรม Outlook

บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการ import (นำเข้า) ข้อมูล จากไฟล์ (File) .pst ที่คุณเคยสำรองข้อมูลอีเมลองค์กร (Email) เก่า หรือ อีเมล (Email) ทั้งหมดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งก็อาจจะมีหลายสาเหตุด้วยกันที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวเข้ามาใน Outlook เช่น ต้องการย้ายรายการ Outlook จากบัญชีอีเมล (Email) หนึ่งไปยังบัญชีอีเมล (Email) อีกบัญชีหนึ่ง, ต้องการย้ายรายการ Outlook จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) อีกเครื่องหนึ่ง, หรืออาจจะเผลอลบข้อความที่สำคัญใน Outlook ทิ้ง ก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้งานข้อความอีเมล (Email) ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานบางคนยังไม่ทราบวิธีการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ (File) .pst เข้ามาในโปรแกรม Microsoft Outlook ว่ามีวิธีการทำอย่างไร วิธีการ Import ไฟล์ .pst ในโปรแกรม Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ […]

Read more
Advance-Backup_and_data
การลดขนาดไฟล์ .pst และ .ost ใน outlook

การใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ของบริษัท นั้นแน่นอนว่ามีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือบุคคลที่สำคัญเยอะมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนอีเมล (Email) ที่รับ-ส่ง เป็นจำนวนมากเช่นกัน เมื่อกล่องจดหมายมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมช้าในการเปิดไฟล์ (File) และข้อมูลต่างๆ แต่หลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรแกรม Outlook นั้นมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (File) .pst และ .ost เพื่อสำรองข้อมูลต่างๆและลดจำนวนข้อมูลในตัวโปรแกรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ขนาดของไฟล์ (File) มีจำนวนมากขึ้นและอาจจะเกินขีดจำกัดที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ซึ่งจะไม่สามารถทำการรับ-ส่งอีเมล (Email) ได้ วิธีการลดขนาดไฟล์ .pst และ .ost ใน outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ "File" (ไฟล์) > จากนั้นคลิกที่ "Info" (ข้อมูล) > คลิกที่ "Account Settings" (การตั้งค่าบัญชี) > และเลือก "Account Settings" (การตั้งค่าบัญชี) 3.จากนั้นคลิกที่ "Data Files" […]

Read more
Advance-Backup_and_data
ขีดจำกัดของไฟล์ .pst มีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าการทำงานของทุกโปรแกรมล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัด เมื่อมีการใช้งานการเก็บข้อมูลมากๆจำนวนความจำหรือขนาดของไฟล์ก็จะลดลงและอาจะทำให้เต็มจนไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มได้ หรือบางครั้งเมื่อมีการเก็บข้อมูลต่างๆมากๆโปรแกรมก็จะลดประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ทำงานช้า โปรแกรม Microsoft Outlook ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการสื่อสารผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัทเป็นจำนวนมาก การเก็บข้อมูลอีเมล (Email) ของ Outlook มีการเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ในรูปแบบไฟล์ (File) .pst ซึ่งมีทั้งการเก็บข้อมูลของเนื้อหาอีเมล (Email) รายชื่อติดต่อ ข้อมูลการนัดหมายผ่านปฏิทิน และข้อมูล Outlook อื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปไฟล์ (File) เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเมื่อทำเช่นนี้ประสิทธิภาพของ Outlook ก็จะได้รับผลกระทบ การเก็บรักษาไฟล์ (File) .pst ขนาดเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลบข้อมูลเก่าหรือการเก็บข้อมูลไว้จะทำให้ Outlook มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ซึ่งบทความนี้จะมาบอกขีดจำกัดของไฟล์ (File) .pst ว่ามีขีดจำกัดอะไรบ้าง ขีดจำกัดขนาดของไฟล์ .pst สำหรับ Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 และ 2016 Outlook […]

Read more
Advance-Backup_and_data
ที่เก็บข้อมูลของ Email Outlook ดูได้อย่างไร

หลายคนคงจะพบกับปัญหาที่อีเมล (Email) บริษัท หรือ อีเมล (Email) ส่วนบุคคลของคุณนั้นเต็มเพราะมีการรับ-ส่งจดหมายที่มาก หรือบางครั้งจดหมายที่ได้รับมาก็มีความสำคัญจึงไม่สามารถที่จะทำการลบได้ แต่ถ้าหากว่าคุณมีการใช้งานบัญชีอีเมล (Email) แบบ POP ใน Outlook นั้นจะมีการสำรองข้อมูลหรือจัดเก็บรายการที่เก่าของอีเมล (Email) ในโฟลเดอร์ (Folder) ส่วนบุคคล โดยจะจัดเก็บไฟล์ (File) นั้นเป็นนามสกุล .pst ของคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่คุณใช้งานอยู่ หรือถ้าหากคุณมีการตั้งค่าเพิ่มเติมให้มีการเก็บข้อมูลอีเมล (Email) ทั้งหมดของ Outlook ในโฟลเดอร์ (Folder) ส่วนบุคคล (.pst) ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มพื้นที่ว่างของกล่องจดหมายมากขึ้น ซึ่งหลายคนก็ไม่ทราบว่าเมื่อ Outlook มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไปแล้วจะทำการจัดเก็บไว้ที่ตำแหน่งใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบทความนี้จะมาสอนว่าจะมีวิธีการดูโฟลเดอร์ (Folder) ดังกล่าวได้อย่างไร วิธีการดูที่เก็บข้อมูลของ Email Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ "File" (ไฟล์) > คลิก "Info" (ข้อมูล) […]

Read more
Advance-Backup_and_data
ไฟล์ .pst และ .ost สำคัญอย่างไรต่อการใช้งาน Outlook

เมื่อคุณมีการใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ของบริษัท หรือใช้บัญชีอีเมล (Email) ส่วนตัวใน Microsoft Outlook ข้อมูลที่อยู่ในบัญชีอีเมล (Email) เหล่านั้นจะถูกจัดเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่คุณใช้งานอยู่ โดยคุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลของข้อความอีเมลทั้งหมด ข้อมูลของปฏิทิน ข้อมูลของรายชื่อที่ติดต่อ รวมถึงงานต่างๆที่มีการดาน์โหลด (Download) มาก่อนหน้านี้ด้วย แต่การใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนใช้งานบัญชีอีเมล (Email) แบบ POP ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ (Folder) เป็นนามสกุล .pst แต่ถ้าผู้ใช้งานอีเมล (Email) เป็นแบบ IMAP จะมีการใช้โฟลเดอร์ (Folder) เป็นนามสกุล .ost บทความนี้จะมาอธิบายให้หลายคนที่สงสัยว่าไฟล์ (File) .pst และ .ost คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร ไฟล์ .pst คืออะไร ? ไฟล์ (File) .pst เป็นไฟล์ (File) […]

Read more
Advance-Backup_and_data
rename email แล้วต้องแก้ไขใน outlook อย่างไร

หลายคนอาจใช้อีเมล (Email) ธุรกิจของบริษัท หรือใช้อีเมล (Email) ส่วนตัวในการติดต่องานต่างๆ ซึ่งบางครั้งอีเมล (Email) ที่มีการสมัครเอาไว้อาจจะเป็นอีเมล (Email) ที่สมัครไว้นานมากแล้ว บางครั้งชื่อของอีเมล (Email) อาจจะไม่เป็นทางการเท่าใดนัก หลายคนคงต้องการที่จะเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ใหม่แต่ก็มีความกังวลหลายอย่างว่าข้อมูลต่างๆนั้นจะหายหรือไม่ หรือเมื่อเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ไปแล้วจะมีปัญหาต่อการใช้งาน Outlook หรือไม่ วันนี้บทความนี้มีคำตอบค่ะ การเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) นั้นสามารถทำได้และข้อมูลต่างๆนั้นจะยังอยู่ครบแต่คุณต้องมาแก้ไขชื่ออีเมล (Email) ในส่วนของโปรแกรม Outlook ด้วย เพราะถ้าหากไม่ทำการแก้ไข ชื่ออีเมล (Email) ใหม่ที่เปลี่ยนก็จะไม่แสดงในโปรแกรม Outlook ซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมาดูขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ วิธีแก้ไขใน Outlook เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Email 1.เมื่อคุณเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาจะพบกับหน้าต่างด้านล่างนี้ ให้คลิก "OK" (ตกลง) 2.จากนั้นคลิกที่ "File" (ไฟล์) > คลิกที่ "Info" […]

Read more