Microsoft office 365
ภาพประกอบหัวข้อสามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้อย่างไร ? (How can I use Microsoft Outlook on the web?)
สามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้อย่างไร ?

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลส่วนใหญ่แล้ว นอกเหนือจากการใช้งานผ่านหน้า Web mail ของระบบอีเมลที่ท่านใช้งานอยู่แล้วนั้น อีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมลองลงมานั้นคือโปรแกรมจัดการอีเมล เช่น Microsoft Outlook ซึ่งเป็นโปรแกรม สำนักงานที่รวมอยู่ใน Microsoft Office ซึ่ง คอมพิวเตอร์ PC สำนักงานส่วนมากมีติดตั้งมาเป็นโปรแกรมเริ่มต้นเช่นเดียวกัน Word Excel Powerpoint อยู่แล้ว และผู้ใช้งานอาจเคยมีคำถามว่า ท่านจะสามารถใช้งาน Microsoft Outlook บน Web ได้หรือไม่ และได้อย่างไร ? Microsoft Outlook บน Web ใช้งานกับ อีเมลบริษัทได้หรือไม่ ? ในการ Login เข้าใช้งาน Outlook บน Web browser นั้นท่านสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Web browser ที่คุณใช้งานเป็นประจำ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge หรือ […]

Read more
Basic
ภาพประกอบหัวข้อสามารถใช้งาน Email Hosting ในโปรแกรม Outlook ได้หรือไม่ ? (Can Email Hosting be used in Outlook?)
สามารถใช้งาน Email Hosting ในโปรแกรม Outlook ได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Email Hosting คงสงสัยว่า Email Hosting นั้นสามารถใช้งานบนโปรแกรม Outlook ได้ไหม เพราะการใช้งานผ่านเว็บเมลนั้นอาจจะไม่คุ้นชิน ซึ่งสามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้ Email Hosting คืออะไร ? Email Hosting คือ ระบบอีเมลองค์กร Email Hosting มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรทั้งหมดไว้ใน Email Hosting มากกว่านั้น Email Hosting ยังมีหน้าที่รับ (Receive) อีเมลจาก Server ภายนอก ส่งอีเมล (Send Mail) ไปยังปลายทาง ซึ่งระบบอีเมลองค์กรนั้นก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายระบบ ระบบอีเมลองค์กรที่ได้รับความนิยมก็จะมี Google Workspace, Microsoft 365 และอีเมลบริษัทของผู้ให้บริการ Email Hosting เช่น Go Cloud ของ Technologyland Email Hosting ใช้งานในโปรแกรม Outlook ได้หรือไม่ […]

Read more
Microsoft office 365
ภาพประกอบหัวข้อป้องกัน Email Microsoft 365 ไม่ให้เข้า Junk (Prevent Microsoft 365 Email from Going to Junk)
ป้องกัน Email Microsoft 365 ไม่ให้เข้า Junk

เหตุใดอีเมลจึงเข้าไปอยู่ใน Junk ? ในระบบการรับอีเมลของ Email Microsoft 365 จะมีการประเมินหรือการกรองอีเมลที่ถูกส่งเข้ามายังท่านทุกฉบับโดยหากอีเมลฉบับใดที่ตัวกรองของระบบตรวจสอบแล้วมองว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้รับหรืออีเมลฉบับดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขที่ระบบกรองกำหนดไว้ก็จะ ถูกจัดเป็นอีเมลขยะหรือ Spam mail และถูกระบบแยกออกไปไว้ยังกล่อง Junkโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับอีเมลที่ไม่ตรงต่อความต้องการเหล่านี้จำนวนมากเกินไป ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้ไม่หวังดีที่ต้องการจะโจมตีท่านหรือบริษัทของท่านทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการกรองอีเมลนี้ก็จะมีส่วนทำให้ท่านอาจไม่ได้รับอีเมลจากผู้ติดต่อจริง ๆ ที่มีการส่งอีเมลเข้ามาหาท่านโดยอีเมลดังกล่าวอาจไปเข้าเงื่อนไขของการกรองทำให้ถูกมองเป็น อีเมลขยะหรือ Spam mail และถูกย้ายมายัง Junk แทนที่จะเข้าที่ Inbox Junk คืออะไร ? Junk ในที่นี้หมายถึง กล่องข้อความที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกัน Inbox และ Sent โดยสร้างขึ้นมาเพื่อไว้เก็บข้อมูลอีเมลที่ถูกตัวกรองของ Email Microsoft 365 ตรวจสอบว่าเป็นอีเมล Spam mail และให้ผู้ใช้งานเปิดดูเพื่อตรวจสอบอีเมลได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการรับอีเมลฉบับนั้น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน Spam mail มีลักษณะอย่างไร ? อีเมลประเภท Spam mail คืออีเมลที่แฝงมัลแวร์มายัง Link หรือ ไฟล์แนบ โดยจะพยายามเขียนอีเมลให้มีลักษณะคล้ายกับอีเมลที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้รับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกดเข้าไปยังลิงค์ […]

Read more
Microsoft office 365
Microsoft 365 คืออะไร

Microsoft 365 คืออะไร? Microsoft 365 เป็นระบบ Email องค์กรที่ Security ระบบเดียวกับ Hotmail แต่จะเป็น @ องค์กรที่นิยมใช้การติดต่อสื่อสารในนามองค์กรเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการติดต่อในนามธุรกิจและยังดูเป็นมืออาชีพจากผู้จัดจำหน่ายอย่าง Microsoft ที่มาพร้อมกับระบบ Office ทั้ง Vertion Online และ Desktop ซึ่งถือว่าใครที่มองหาระบบ Email สำหรับองค์กรนั้นพลาดไม่ได้สำหรับการใช้งานระบบ Microsoft 365 เพราะเป็นระบบที่รองรับการทำงานได้ทั้งโปรแกรมที่สามารถติดตั้งในตัวเครื่องของผู้ใช้งานได้ด้วยเช่น Word Excel Powerpoint เป็นต้นและยังได้พื้นที่ Email สูงถึง 50 GB/ Account มากไปกว่านั้นผู้ใช้งานยังได้รับบ Ondrive เป็นการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ซึ่งมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลมากถึง 1 TB ทำไม?ต้องแนะนำระบบ Microsoft 365 เนื่องจาการทำงานระบบองค์กรที่ต้องใช้งาน Email และโปรแกรมพื้นที่ฐานแบบ Office อยู่แล้วการใช้ระบบ Microsoft 365 นั้นถือว่าคุ้มและครอบคลุมการทำงานทั้งหมดและยังได้พื้นที่ที่มากพอสำหรับ […]

Read more
Microsoft office 365
ภาพประกอบหัวข้อBlock และ Whitelist sender ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook ทำอย่างไร ? (How to block and whitelist senders in the Microsoft 365 system in Outlook?)
Block และ Whitelist sender ระบบ Microsoft 365 ใน Outlook ทำอย่างไร ?

Block และ Whitelist sender คืออะไร ? เป็นการกำหนดรายชื่อผู้ส่งอีเมลเข้ามายังระบบ Microsoft 365 ของท่าน เพื่อควบคุมการรับอีเมลจากผู้ส่งที่เข้ามาในกล่องจดหมายของท่านโดยแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี้ ทำไมต้อง Block และ Whitelist การใช้ Block และ Whitelist sender มีประโยชน์หลายด้าน ดังนี้ วิธีการตั้ง Block และ Whitelist Microsoft 365 ใน outlook Login Email Account 365 ที่ต้องการตั้งลายเซ็น แล้วเลือก Outlook Online 2. เลือก จดหมาย 3. เลือก อีเมลขยะ 4. + เพิ่ม ชื่ออีเมล หรือ โดเมนที่ต้องการ Block 5. + […]

Read more
Microsoft office 365
จัดระบบงานใน Outlook ด้วย Task Microsoft 365

Task คืออะไร Task สำหรับระบบ Microsoft 365 เป็นการจัดระบบงานหรือการเรียงลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ผู้ใช้งานจัดทำงานได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนว่า Email ฉบับใดทำก่อนหรือ Email ฉบับใดทำหลังหรือเป็นงานที่กำลังดำเนินการเนื่องจาก Email องค์กรบาง Account นั้นมีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคนหรือใช้งานรวมกันหลายแผนกการมีระบบ Task จะช่วยลำดับความสำคัญให้ผู้ทำงานสามารถทำงานร่วมแบบไม่สับสนหรือมีการตกหล่นในการดำเนินงานได้ ระบบ Task สำคัญอย่างไร ระบบ Task จะทำงานผ่าน Flag หรือ ธงแดง ที่แสดงว่างานหรือ Email จากคู่ค้าฉบับนี้ต้องดำเนินการเลยหรือไม่ หรือเป็นงานที่สามารถรอได้โดยการกำหนด Flag นั้นจะมีประโยชน์การตามงานจากผู้ดำเนินการได้เช่นหัวหน้าแผนกเป็นผู้กำหนด Flag และหากต้องการตรวจงานหรือตามงานจากแผนกใดสามารถกดคลิกขวาเพื่อแสดงวันเวลาของงานดังกล่าวและถ้าหากงานนั้นหรือ Email ฉบับนั้นดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถกด Mark Complete เพื่อระบุว่า Email หรืองานฉบับนี้ดำเนินการเรียบร้อย เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและงานหลุดได้อย่างมาก วิธีการจัดระบบงานด้วย Task Microsoft 365 ใน outlook Login User ที่ใช้งาน Account 365 https://www.office.com เลือกหัวข้อ […]

Read more
Microsoft office 365
ตารางนัดหมาย Email Microsoft 365 ใน Outlook

ตารางนัดหมายคืออะไร ตารางนัดหมายหรือที่รู้จักในนาม calendar เป็นที่นิยมในการสร้างแจ้งเตือนสำหรับหัวหน้าองค์การในการนัดประชุมหรือนัดรวมเพื่อแจ้งข่าวสารองค์กรแบบ online ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีมากเพราะการแจ้งเตือนนี้จะส่ง Email ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้เลยโดยผู้สร้างการประชุมไม่ต้องเดินไปบอกผู้ร่วมประชุมแต่ละคนซึ่งแต่ก่อนถือว่ายากต่อการควมคุมหากเป็นองค์การที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากและหากอยู่นอกสถานที่องค์กรผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังสามารถได้รับข่าวสารได้อย่างครบถ้วนและใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์หรือนัดหมายไม่นานมากไปกว่านั้นยังบอกรายละเอียดการประชุมและกำหนดเวลาในการประชุมได้อย่างชัดเจน ทำไมต้องใช้งานตารางนัดหมาย สะดวกต่อการนัดประชุมในองค์กร กรณีที่มีองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ระบบตารางนัดประชุมหรือ Calendar ช่วยนัดประชุมให้กับบุคคลในการองค์และส่ง email เพื่อแจ้งเตือนจะถือว่าเป็นระบบและรัดกุมมากกว่าการแจ้งผ่านแบบเอกสารหรือบอกผู้ประชุมแบบตัวต่อตัว ซึ่งจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดได้และยังประหยัดเวลามากกว่าการทำเอกสารแจกผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดแต่เมื่อมีระบบ online สามารถแจ้งรายละเอียดเวลาและสถานที่ผู้ประชุมได้รวมเร็วเพียงแค่มีการสร้างการประชุมผ่าน Microsoft 365 ปฏิทินหรือ Calendar วิธีตั้งตารางนัดหมาย Microsoft 365 ใน outlook Login User ที่ใช้งาน Microsoft 365 เลือกจุด 9 จุดมุมซ้ายมือ>แสดงแอปทั้งหมด เลือกแอปปฏิทิน เลือกวันที่ที่ต้องการตั้งนัดหมาย และใส่ข้อมูลดังนี้ 1.เพิ่มชื่อเรื่องในการนัดหมาย เช่น ประชุม27/7/2022 2.เชิญ Email ผู้เข้าร่วมประชุม 3.กำหนดวันที่ที่ต้องการนัดหมาย/เวลาเริ่ม และ เวลาสิ้นสุดการประชุมหรือนัดหหมาย 4.กดบันทึก ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Email นัดหมายเพื่อเป็นการยืนยันการนัดหมายประชุมผ่าน Microsoft Team

Read more
Microsoft office 365
กำหนดเวลาส่ง Email Microsoft 365 ใน Outlook

กำหนดเวลาส่ง Email คืออะไร กำหนดเวลาส่ง Email Microsoft 365 คือการส่ง Email ตามวันและเวลาที่ผู้ส่งต้องการส่ง Email ในนามธุรกิจหรือในนามองค์กรมีซึ่งถือว่าการตั้งค่าในลักษณษะนี่มีประโชน์อย่างมากเช่นต้องการเปิดตัว Product ในวันใดวันหนึ่งก็สามารถใช้งาน Email องค์กรประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือการตั้ง Email สำคัญที่สามารถกดหนดเวลาในการส่งออกได้ตัวเลือกนี้ถือว่ามีประโชน์อย่างมากในการใช้งานระบบ Email กำหนดเวลาส่ง Email มีประโยชน์อย่างไร สามารถแจ้งตั้ง Email แจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรไว้ล่วงหน้าได้ทำให้ผู้ส่งไม่ต้องรอวันที่จะส่งจริงสามารถตั้งค่าไว้ล่วงหน้ากรณีที่ทราบวันเวลาในการนัดหมายแล้ว การส่ง Email แบบกำหนดเวลาส่งจะช่วยประหยัดการทำงานซ้ำได้ดีเพราะถ้าทราบวันเวลาที่ต้องการส่ง Email ก็สามารถตั้งล่วงหน้าได้เลยและผู้ที่มาทำงานต่อกันจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นภากลักษณ์ที่ดีขององค์กร วิธีการกำหนดเวลาส่ง Email Microsoft 365 ใน outlook Login user Microsoft 365 จากนั้นเลือกจดหมายใหม่เพื่อเขียน email ที่ต้องการส่ง เขียนรายละเอียด Email ที่ต้องการส่งจากนั้นเลือกลูกศรตรงปุ่มส่ง>ส่งในภายหลัง เลือกเวลาที่กำหนดเอง จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการ>ตั้งเวลาที่ต้องการส่ง>จากนั้นเลือกปุ่มส่ง หลังจากนั้น Email ฉบับดังกล่าวจะบันทึกไวในแบบร่างโดยหัวจดหมายจะระบุว่าจัดกำหนดการส่งบ่งบอกได้ว่า Email ฉบับนี้มีการกำหนดวันเวลาส่งไวโดยผู้ส่งสามารถแก้ไขได้โดยกดรูปดินสอขวาสุดท้าย Email ฉบับที่ต้องการแก้ไข

Read more
Microsoft office 365
ย้าย Email Microsoft 365 ไปยัง Folder ที่ต้องการ

Rule คืออะไร rule หรือที่เรารู้จักกันดีคือกฏในโปรแกรม Outlook 365 เป็นการตั้งค่าเพื่อคัดแยกหรือกรอง Email ขาเข้าให้ลง Folder ที่ต้องการโดยจะตั้งค่าได้ในโปรแกรม Outlook 365 ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานกรณีที่มี Email ขาเข้าเป็น 1000 ฉบับต่อวันในการติดต่อสื่อสารระดับองค์กรจะทำให้ผู้ใช้งานต้องมาหา Email จากผู้ส่งต่างๆอีกทำให้เสียเวลาในการค้นหา email อย่างมากทำให้การตั้ง Rule หรือ ตั้งกฎจะเป็นที่นิยมกับการใช้งานระบบ Email องค์กรเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของการตั้ง Rule ประโยชน์ของ Rule หรือ กฏในโปรแกรม Outlook 365 ช่วยกรอง Email แต่ละผู้ส่งเข้าใน Folder ที่ต้องการเพื่อง่ายในการใช้งานหรือค้นหาและทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารทาง Email องค์กรมากกว่านั้นคือประหยัดเวลาในการค้นหา Email เนื่องจากการรับเข้า Email แต่ละคนมีจำนวนมากเช่น Email กลาง Email หัวหน้าฝ่าย การตั้งกฎหรือ Rule สามารถกรอง Email ให้เข้า […]

Read more
Microsoft office 365
Add Email Microsoft 365 ใน Outlook (POP)

POP คืออะไร POP คือ Type สำหรับการเลือก Add Email 365 เพื่อใช้งานผ่านโปรแกรมอื่นๆเช่น Outlook หรือ Thunderbird ที่เป็นที่นิยมในการใช้งานเพื่อตรวจสอบ Email หรือรับส่ง Email และ Type POP. นั้นถือเป็นที่นิยมเพราะการใช้งานเป็น POP เป็นการเก็บข้อมูลลงเครื่องของผู้ใช้งานซึ่งใช้งานผ่าน Outlook หรือโปรแกรมอื่นๆ สามารถตั้งให้เก็บข้อมูลบบนเครื่องแล้วตั้งให้ค้างบน Server ได้อย่างเช่น 14 วันแล้วค่อยลบออกหรือไม่ให้ค้างบน Server เลยก็ได้เช่น ตั้งให้ POP ข้อมูลลงเครื่องแล้วลบออกจาก Server เลยเพื่อป้องกัน Email เต็มหรือป้องกันการถูก Hack เพราะข้อมูลจาก Webmail โดยเป็นการซิงค์จาก Server โดยตรงเป็นที่ต้องการของ Hacker หรือคือเป้าหมายแรกที่ Hacker จะเข้าเพื่อเอาข้อมูลไป ข้อดีและข้อเสียของการใช้งานแบบ POP ข้อดีของการใช้งานแบบ POP 1.Email ไม่เต็มไวเพราะมีการเก็บข้อมูลลงเครื่องทำให้ […]

Read more