Address Book
[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Contact Group

วิธีลบรายชื่อใน Contact Group เลือก Contact Group ที่ต้องการแก้ไขรายชื่ออีเมล์แล้ว Double Click เลือกรายชื่ออีเมล์ที่ต้องการลบ คลิก Remove กด Save & Close รายชื่ออีเมล์ที่อยู่ใน Contact Group จะถูกลบออกจาก Group

Read more
Address Book
[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Contact Group เลือก Contact Group ที่ต้องการแก้ไขรายชื่ออีเมล์จากนั้น Double Click Double Click รายชื่ออีเมล์ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิก Save & Close รายชื่อใน Contact Group จะถูกแก้ไข

Read more
Address Book
[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group คลิก Contact Group เพื่อเริ่มสร้าง ตั้งชื่อ Contact Group Double Click เพื่อใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ คลิก Save & Close Contact Group จะถูกสร้าง ดังรูปภาพ

Read more
Advance-Backup_and_data
ไฟล์ .pst และ .ost สำคัญอย่างไรต่อการใช้งาน Outlook

เมื่อคุณมีการใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ของบริษัท หรือใช้บัญชีอีเมล (Email) ส่วนตัวใน Microsoft Outlook ข้อมูลที่อยู่ในบัญชีอีเมล (Email) เหล่านั้นจะถูกจัดเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่คุณใช้งานอยู่ โดยคุณสมบัตินี้จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลของข้อความอีเมลทั้งหมด ข้อมูลของปฏิทิน ข้อมูลของรายชื่อที่ติดต่อ รวมถึงงานต่างๆที่มีการดาน์โหลด (Download) มาก่อนหน้านี้ด้วย แต่การใช้งานบัญชีอีเมล (Email) ของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนใช้งานบัญชีอีเมล (Email) แบบ POP ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ (Folder) เป็นนามสกุล .pst แต่ถ้าผู้ใช้งานอีเมล (Email) เป็นแบบ IMAP จะมีการใช้โฟลเดอร์ (Folder) เป็นนามสกุล .ost บทความนี้จะมาอธิบายให้หลายคนที่สงสัยว่าไฟล์ (File) .pst และ .ost คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร ไฟล์ .pst คืออะไร ? ไฟล์ (File) .pst เป็นไฟล์ (File) […]

Read more
Advance-Backup_and_data
rename email แล้วต้องแก้ไขใน outlook อย่างไร

หลายคนอาจใช้อีเมล (Email) ธุรกิจของบริษัท หรือใช้อีเมล (Email) ส่วนตัวในการติดต่องานต่างๆ ซึ่งบางครั้งอีเมล (Email) ที่มีการสมัครเอาไว้อาจจะเป็นอีเมล (Email) ที่สมัครไว้นานมากแล้ว บางครั้งชื่อของอีเมล (Email) อาจจะไม่เป็นทางการเท่าใดนัก หลายคนคงต้องการที่จะเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ใหม่แต่ก็มีความกังวลหลายอย่างว่าข้อมูลต่างๆนั้นจะหายหรือไม่ หรือเมื่อเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ไปแล้วจะมีปัญหาต่อการใช้งาน Outlook หรือไม่ วันนี้บทความนี้มีคำตอบค่ะ การเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) นั้นสามารถทำได้และข้อมูลต่างๆนั้นจะยังอยู่ครบแต่คุณต้องมาแก้ไขชื่ออีเมล (Email) ในส่วนของโปรแกรม Outlook ด้วย เพราะถ้าหากไม่ทำการแก้ไข ชื่ออีเมล (Email) ใหม่ที่เปลี่ยนก็จะไม่แสดงในโปรแกรม Outlook ซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมาดูขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ วิธีแก้ไขใน Outlook เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Email 1.เมื่อคุณเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาจะพบกับหน้าต่างด้านล่างนี้ ให้คลิก "OK" (ตกลง) 2.จากนั้นคลิกที่ "File" (ไฟล์) > คลิกที่ "Info" […]

Read more
Address Book
[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้ เลือกรายชื่อ Contact ที่ต้องการลบ คลิก Delete ระบบจะถามยืนยันการลบรายชื่อคลิก Delete รายชื่อ Contacts ถูกลบเรียบร้อย

Read more
Address Book
[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่หน้า Address Bookจากนั้น Double Click รายชื่อที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที รายชื่อ Contacts จะแก้ไขตามรูปภาพ

Read more
Address Book
[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่เมนู Contacts ตามลูกศรสีแสง คลิกเลือก Contacts กรอกชื่อของผู้ติดต่อ กรอกบัญชีอีเมล์ผู้ติดต่อ(ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ

Read more
Outlook Tips
การตั้งรหัสไฟล์ Excel ให้มีความปลอดภัยเพื่อส่ง Email

โปรแกรม Excel คืออะไร ? Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรดชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ มีประโยชน์มากในการใช้ทำงานของบริษัท หรือแม้แต่การเรียนการสอน คุณสมบัติของ Excel นั้นมีมากมาย เช่น สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร รวมทั้งสูตรคำนวณด้านอื่นๆ, สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที, สร้างกราฟนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไฟล์ (File) งานต่างๆที่สร้างขึ้นให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น ส่งต่อผ่านทางอีเมล (Email), Facebook, Line […]

Read more
Outlook Tips
การตั้งรหัสไฟล์ PDF ให้มีความปลอดภัยเพื่อส่ง Email

ไฟล์ PDF คืออะไร ? Portable Document Format หรือ PDF คือไฟล์ (File) ประเภทหนึ่งที่สร้างมาจากโปรแกรมประเภท PDF Creater สมัยก่อนจะรู้จักไฟล์ PDF ในชื่อของไฟล์ Acrobat เพราะถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานของ Adobe ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ Adobe Acrobat ไฟล์ (File) PDF เหมาะที่จะใช้สำหรับ การทำเอกสารตัวอย่าง, ใบเสนอราคา,การทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไฟล์ (File) ที่ได้มีคุณภาพสูง ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ ไฟล์ (File) PDF นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับเอกสารที่ต้องการส่งต่อไปให้บุคคลอื่น หรือต้องการนำไฟล์ (File) งานที่ทำเสร็จแล้วไปเปิดในคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องอื่น เพราะหลายคนคงประสบกับปัญหาที่ว่านำไฟล์ (File) งานไปเปิดแล้วตัวอักษรผิดเพี้ยน ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมที่จัดวางเอาไว้ หรือ ต้องการให้บุคคลที่ได้รับไฟล์ (File) งานนั้นอ่านเอกสารนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะด้วยคุณสมบัติของไฟล์ (PDF) นั้นคือ แก้ไขรายละเอียดของเอกสารไม่ได้และยังรักษารูปแบบของเอกสารเดิมไว้ได้อย่างดี รหัสผ่านมีความสำคัญอย่างไร […]

Read more