Outlook Tips
การเปลี่ยนชื่ออีเมล (Rename Email) ข้อมูลจะหายไหม

การใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท ในการติดต่อธุรกิจนั้นแน่นอนว่าชื่อบัญชีอีเมล หรือ Email Account นั้นต้องเป็นชื่อของบริษัทหรือเป็นชื่อที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว หรือการสมัครใช้งานอีเมล (Email) ที่ใช้ในการติดต่อธุระส่วนตัว ติดต่อการทำงาน เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ หลายคนหรือหลายบริษัทก็อยากที่จะเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เพื่อเหตุผลบางประการ เช่น ชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นเป็นชื่อที่ตั้งนานแล้วอาจจะมีความเชย หรือต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน หรือชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นบ่งบอกถึงข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป คุณอาจจะใช้ชื่อเล่นประกอบกับตัวเลขในการตั้งชื่ออีเมล (Email) เดิมนั้นและต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนที่ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) สามารถทำได้และข้อมูลเดิมก็จะไม่หายไป แต่ว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อเดิมไปแล้วจะต้องมาแก้ไขในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกัน การแก้ไขใน Outlook เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Email แน่นอนว่าเมื่อทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) เดิมไปแล้วนั้น ข้อมูลต่างๆอาจจะไม่หายไป แต่ว่าเมื่อทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล (Email) ใหม่ก็จำเป็นจะต้องมาแก้ไขในส่วนต่างๆด้วยเช่นกัน การแก้ไขชื่ออีเมล (Email) ให้ตรงกันใน Outlook นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะไม่ฉะนั้นแล้วชื่ออีเมล (Email) ที่คุณเปลี่ยนใหม่ก็จะไม่แสดงในโปรแกรม Outlook คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคุณบนหน้าจอการตั้งค่าบัญชี เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่จะแสดงเมื่อคุณส่งอีเมล […]

Read more
Outlook Tips
วิธีตั้ง Mail Folder : Sent ในเครื่อง MAC ให้ตรงกับ Server

คนที่ใช้งาน Email ผ่านเครื่อง MAC มักพบปัญหาว่า Email ที่คุณได้ส่งออกไปนั้นมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน Server แต่ดันมันถูกเก็บเอาไว้ในเครื่องตนเองเท่านั้นเพราะมันเป็นค่าพื้นฐานที่มากับโปรแกรม ซึ่งส่งผลให้เวลาที่คุณไปดูอีเมล์ในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น iPhone แล้วกดไปที่ Sent Folder มันก็จะแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน หรือ ไม่แสดงข้อมูลที่คุณส่งอีเมล์ออกจากเครื่อง MAC ไป, คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขได้ตามคู่มือด้านล่างดังนี้ 1.ให้คลิกไปที่ Folder Sent ของ Email Account ที่เราต้องการตั้ง2.ให้ไปที่ Menu Mailbox ซึ่งอยู่ด้านบน3.ให้ไปที่ Use This Mailbox For > Sent(ซึ่งมีความหมายว่า ให้เก็บข้อมูลที่ฉันส่งออก ไปเก็บไว้ในเครื่อง Email Server นั่นเอง) คุณสามารถดู Email บน Sent Folder ที่อยู่บน Mail Server ได้ดังนี้1.ให้ไปยัง Sent ที่มี icon เป็น […]

Read more
Outlook Tips
การตั้งรหัสไฟล์ Excel ให้มีความปลอดภัยเพื่อส่ง Email

โปรแกรม Excel คืออะไร ? Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรดชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ มีประโยชน์มากในการใช้ทำงานของบริษัท หรือแม้แต่การเรียนการสอน คุณสมบัติของ Excel นั้นมีมากมาย เช่น สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร รวมทั้งสูตรคำนวณด้านอื่นๆ, สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที, สร้างกราฟนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไฟล์ (File) งานต่างๆที่สร้างขึ้นให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น ส่งต่อผ่านทางอีเมล (Email), Facebook, Line […]

Read more
Outlook Tips
การตั้งรหัสไฟล์ PDF ให้มีความปลอดภัยเพื่อส่ง Email

ไฟล์ PDF คืออะไร ? Portable Document Format หรือ PDF คือไฟล์ (File) ประเภทหนึ่งที่สร้างมาจากโปรแกรมประเภท PDF Creater สมัยก่อนจะรู้จักไฟล์ PDF ในชื่อของไฟล์ Acrobat เพราะถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานของ Adobe ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ Adobe Acrobat ไฟล์ (File) PDF เหมาะที่จะใช้สำหรับ การทำเอกสารตัวอย่าง, ใบเสนอราคา,การทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไฟล์ (File) ที่ได้มีคุณภาพสูง ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ ไฟล์ (File) PDF นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับเอกสารที่ต้องการส่งต่อไปให้บุคคลอื่น หรือต้องการนำไฟล์ (File) งานที่ทำเสร็จแล้วไปเปิดในคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องอื่น เพราะหลายคนคงประสบกับปัญหาที่ว่านำไฟล์ (File) งานไปเปิดแล้วตัวอักษรผิดเพี้ยน ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมที่จัดวางเอาไว้ หรือ ต้องการให้บุคคลที่ได้รับไฟล์ (File) งานนั้นอ่านเอกสารนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะด้วยคุณสมบัติของไฟล์ (PDF) นั้นคือ แก้ไขรายละเอียดของเอกสารไม่ได้และยังรักษารูปแบบของเอกสารเดิมไว้ได้อย่างดี รหัสผ่านมีความสำคัญอย่างไร […]

Read more
Outlook Tips
การตั้งรหัสไฟล์ word ให้มีความปลอดภัยเพื่อส่ง Email

Microsoft Word คืออะไร ? Microsoft Word (ไมโครซอฟท์ เวิร์ด) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ Microsoft พัฒนาขึ้น จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office ทั้งหมด ในปัจจุบันการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นไปอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งในสำนักงานและบริษัทต่างๆ เพราะโปรแกรมนี้ช่วยให้สร้างเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุดๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย รายงาน บทความ ประวัติย่อและยังสามารถตรวจสอบ สะกดคำ และหลักไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถใส่รูปภาพ ตาราง การแบ่งคอลัมน์ของหน้ากระดาษหรือตาราง การปรับขนาดตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ การใส่สีตัวอักษรและอื่นๆอีกมากมาย ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสารที่ทำเสร็จแล้วส่งต่อให้บุคคลอื่นได้อีกด้วย รหัสผ่านมีความสำคัญอย่างไร ? Password หรือ รหัสผ่านนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความปลอดภัยในบัญชีผู้ใช้งานหรือในระบบที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เช่น การใส่รหัสผ่านอีเมล (Email) องค์กร การใส่รหัสผ่าน Facebook หรือแม้กระทั่งการใส่รหัสผ่านในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรหัสผ่านถือเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการยืนยันความถูกต้องของบุคคลนั้นๆ […]

Read more
Outlook Tips
วิธีการ update Outlook ให้เป็น version ล่าสุด

Outlook คืออะไร? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมของค่าย Microsoft (ไมโครซอฟท์) ใช้ในการจัดการอีเมล (Email) องค์กร หรือ อีเมล (Email) ที่ใช้ในงานส่วนตัว เพราะในปัจจุบันผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทล้วนแต่นิยมใช้อีเมล (Email) มากกว่าจดหมาย ในการส่งข้อความ ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสำนักงานและหน่วยงานต่างๆจะนิยมใช้ Microsoft Outlook ในการรับ-ส่งอีเมล (Email) เพราะมีการบริหารจัดการเวลา การนัดหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา Microsoft Outlook เองนั้นยังพัฒนาและอัพเดท (Update) ฟีเจอร์ (Features) เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องอยู่เสมอ ซึ่งตัวเราเองนั้นก็ควรที่จะอัพเดท (Update) Outlook ให้เป็น version ล่าสุดเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการ Update Outlook ให้เป็น version ล่าสุดนั้นทำได้อย่างไร วิธีการ update Outlook ให้เป็น version […]

Read more
Outlook Tips
ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่าน Email ใน Outlook

เมื่อส่งอีเมล@บริษัท ([email protected]) ไปหาผู้ติดต่อ บางครั้งเราก็อยากที่จะทราบว่าผู้รับได้รับอีเมล (Email) หรือยัง หรือผู้รับได้เปิดอ่านอีเมล (Email) ที่เราส่งไปหรือยัง เพราะถ้าเป็นอีเมล (Email) ที่สำคัญ เช่น การติดต่อลูกค้า การติดต่อกันภายในองค์กร อาจจะส่งอีเมลแจ้งเตือนการประชุมต่างๆ หรืองานที่สำคัญและต้องการการตอบกลับโดยเร็วก็อาจจะต้องการทราบในส่วนนี้ ในทางกลับกันเมื่อผู้ติดต่อส่งอีเมล (email) มาหาเราก็อาจจะอยากทราบว่าเราเปิดอ่านอีเมล (Email) แล้วหรือยัง บทความนี้จะมาสอนให้ทราบว่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่านอีเมล (Email) และแจ้งเตือนให้ผู้ติดต่อทราบว่าเราเปิดอ่านอีเมล (Email) แล้วนั้นทำได้อย่างไร 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.ไปที่ "File" > เลือก "Option" (ตัวเลือก) 3.คลิกที่ "Mail" (จดหมาย) > จากนั้นเลื่อนหาหัวข้อ "Tracking" (การติดตาม) 4.ในส่วนของหัวข้อ "For all messages sent, request" (สำหรับทุกข้อความที่ส่งร้องขอ) ให้เลือก "Read receipt confirming the […]

Read more
Outlook Tips
กู้คืน Email ที่ถูกลบใน Outlook

หลายคนอาจจะเคยลบข้อความในอีเมลบริษัท (Email company) ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอีเมล (Email) เหล่านั้นจะยังอยู่ในรายการที่ถูกลบหรืออีเมลขยะ เพราะระบบจะยังคงเก็บอีเมล (Email) เหล่านั้นไว้ให้เป็นจำนวน 30 วัน แต่ว่าถ้าหากเราเผลอลบอีเมล (Email) ออกไปแบบถาวรหลายคนก็คงจะเป็นกังวลอย่างมากเพราะอีเมล (Email) ที่ถูกลบออกไปอาจจะเป็นเอกสารสำคัญหรือมีข้อความที่สำคัญอยู่ ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าถ้าลบออกไปแบบถาวรแล้วเราก็ยังมีวิธีที่สามารถจะกู้คืนอีเมล (Email) กลับมาได้อยู่ บทความนี่จะมาสอนเกี่ยวกับการกู้คืนอีเมล (Email) ที่ถูกลบใน Outlook ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันได้เลยค่ะ 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.ไปที่ Folder อีเมล > จากนั้นเลือก "Deleted Items" (รายการที่ถูกลบ) > จากนั้นเลือก "Recover Deleted Items" (กู้คืนรายการที่ถูกลบ) 3.จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการกู้คืน > จากนั้นคลิกที่ "Returns the selected item" (คืนค่ารายการที่เลือก) > จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง) จากนั้นอีเมล (Email) […]

Read more