Domain Name (โดเมนเนม สำหรับ Email) คืออะไร และควรตั้ง Email ชื่อบริษัท อย่างไร แบบมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการ IT อาจจะสับสนเล็กๆ ว่า Domain Name คืออะไร

เราขอยกตัวอย่างดังภาพ หากลูกค้าต้องการ Email @ชื่อบริษัทตัวเอง.com
ตัวอย่างในภาพเป็น [email protected] ดังนั้น abc.com คือ ชื่อ Domain Name ซึ่งสามารถลงท้ายเป็น .com หรือ .co.th ก็ได้

และมีหลักในการตั้งชื่ออย่างไร ผู้เขียนขอแนะนำวิธีการตั้ง ชื่อ Domain Name แบบมืออาชีพดังนี้

1.ชื่อ Domain ควรสื่อถึงบริษัท หรือ องค์กร หรือ สินค้าของท่านเพราะ ชื่อนี้มันจะใช้ไปนานหรือตลอดที่บริษัทคุณยังไม่ปิดไป
2.ชื่อ Domain ไม่ควรยาวเกินไป แต่หากเลี่ยงไม่ได้ ควรตั้งให้เป็นคำที่สามารถสะกดภาษาอังกฤษได้ตรงตัว เช่น thailandpencil.com เป็นต้น
3.หลีกเลี่ยงการใช้คำที่สะกด ยาก หรือ มีคำเรียกคล้ายๆกัน เพราะอาจทำให้ลูกค้าของท่านสับสนได้
เช่น cat.com กับ cac.com เป็นต้น
4.ชื่อ Domain ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี (a-z) เท่านั้น ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่มีค่าเท่ากัน ตัวอักษรที่อนุญาติให้มีได้ มีเพียงอักษรเดียวคือ ขีดกลาง "-" เช่น bangkok-condo.com เป็นต้น

นอกจาก Email ที่สามารถตั้งชื่อเป็นชื่อบริษัทของตัวเองได้แล้ว Website ก็ยังสามารถตั้งชื่อ(Domain Name) เป็นชื่อบริษัทตัวเองได้เช่นกัน