ทำไมถึงส่งอีเมล์ไม่ได้ ต้องตั้งค่าอย่างไรใน Outlook และทำอย่างไรหาก Port 25 โดน Blocked

ผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Outlook มักพบปัญหาเรื่องของการส่งอีเมล์ไม่ได้ ไม่รู้ว่าสาเหตุใด ปัจจัยที่ทำให้อีเมล์ส่งออกไม่ได้มีอยู่เพียงไม่กี่ปัจจัยหลักๆ เป็นเพราะการตั้งค่า Port ของ Outgoing Mail Server เป็น Port ที่มักจะถูก Firewall ของผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตบางเจ้า ISP (Internet Service Provider) Blocked การใช้งานไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะว่าเป็นการป้องกัน Spam Mails ให้กับผู้ใช้งาน โดยส่วนใหญ่ Port ที่จะถูก Firewall กั้นไว้คือ Port: 25 ดังนั้นผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องของการส่งอีเมล์ไม่ออก อีกปัจจัยหนึ่งจะเป็นเรื่องการตั้งค่า Port ผู้เขียนจะแนะนำให้ตั้งค่าเป็น Port: 587 เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งเป็นพอร์ตที่ใช้งานได้ ไม่มี Firewall กั้นไว้ การตั้งค่าใน Outlook จะเป็นดังภาพนี้

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อ Port 25 ถูก Block

  • เมื่อ Sender ส่งอีเมล์ไปที่ผู้รับปลายทาง ปลายทางจะไม่ได้รับอีเมล์
  • Sender จะไม่ได้รับข้อความตีกลับทั้ง ๆ อีเมล์ไปไม่ถึงผู้รับปลายทาง