กู้คืน Email ที่ถูกลบใน Outlook

หลายคนอาจจะเคยลบข้อความในอีเมลบริษัท (Email company) ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอีเมล (Email) เหล่านั้นจะยังอยู่ในรายการที่ถูกลบหรืออีเมลขยะ เพราะระบบจะยังคงเก็บอีเมล (Email) เหล่านั้นไว้ให้เป็นจำนวน 30 วัน แต่ว่าถ้าหากเราเผลอลบอีเมล (Email) ออกไปแบบถาวรหลายคนก็คงจะเป็นกังวลอย่างมากเพราะอีเมล (Email) ที่ถูกลบออกไปอาจจะเป็นเอกสารสำคัญหรือมีข้อความที่สำคัญอยู่ ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าถ้าลบออกไปแบบถาวรแล้วเราก็ยังมีวิธีที่สามารถจะกู้คืนอีเมล (Email) กลับมาได้อยู่ บทความนี่จะมาสอนเกี่ยวกับการกู้คืนอีเมล (Email) ที่ถูกลบใน Outlook ซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันได้เลยค่ะ

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

2.ไปที่ Folder อีเมล > จากนั้นเลือก "Deleted Items" (รายการที่ถูกลบ) > จากนั้นเลือก "Recover Deleted Items" (กู้คืนรายการที่ถูกลบ)

อ้างอิง : https://support.microsoft.com

3.จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการกู้คืน > จากนั้นคลิกที่ "Returns the selected item" (คืนค่ารายการที่เลือก) > จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง)

อ้างอิง : https://support.microsoft.com

จากนั้นอีเมล (Email) ที่เรากู้คืนมาจะไปอยู่ที่รายการที่ถูกลบหรือ Deleted item หลังจากนั้นเราสามารถที่จะย้ายอีเมล (Email) เหล่านั้นไปยัง Folder ที่เราต้องการได้