ความแตกต่างระหว่าง Google Calendar และปฏิทิน Outlook

Calendar คืออะไร

Calendar หรือ ปฏิทินใน Google หรือ ปฏิทินใน Outlook คือ การบริการปฏิทินแบบออนไลน์ สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ สร้างการนัดหมาย การประชุม หรือกระทั่งการแจ้งเตือนให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ อีกทั้งยังสามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนในองค์กรได้อีกด้วย

Calendar มีประโยชน์อย่างไร

 • สามารถส่งข้อความเชิญให้กับผู้อื่นทาง Email ได้
 • สามารถจัดตารางเวลาและยังสามารถกำหนดสีสันเพื่อให้เห็นเด่นชัดสำหรับกิจกรรมที่สำคัญได้ตามต้องการ
 • สามารถใช้ปฏิทินนี้ร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถกำหนดเวลาในการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมายจริงได้อีกด้วย
 • สามารถแจ้งเตือนเวลานัดหมายผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
 • เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต

หลายคนคงเคยใช้ทั้งปฏิทินใน Google Workspace และ ปฏิทินใน Microsoft Outlook หรือบางคนก็อาจจะเคยใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะสับสนกับเมนูต่างๆไปบ้าง ซึ่งความจริงแล้วการใช้งานนั้นจะไม่มีความแตกต่างกันเลย ซึ่งบทความนี้จะมาเปรียบเทียบชื่อเรียกปฏิทินของเมนูระหว่าง Google Workspace และปฏิทินใน Microsoft Outlook ว่ามีการเรียกใช้งานว่าอย่างไร

ปฏิทินใน Microsoft Outlook

 • กำหนดเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย
 • สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ
 • โอนความเป็นเจ้าของกิจกรรมโดยการลบออกแล้วสร้างกิจกรรมใหม่
 • กำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อประชุมเป็นรายบุคคล
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมในคำเชิญทางอีเมล
 • ดูว่าผู้เข้าร่วมว่างหรือไม่
 • ดูเวลาประชุมใหม่จากผู้ใช้ Gmail ใน Outlook
 • นัดหมายการประชุมทางโทรศัพท์
 • ดูปฏิทินแบบแสดงข้างกัน
 • มอบสิทธิ์เข้าถึงปฏิทิน
 • ใช้เครื่องหมายความสำคัญเพื่อระบุเหตุการณ์
 • เผยแพร่ปฏิทิน
 • เลือกเขตเวลาสำหรับกิจกรรม
 • โอนการเป็นเจ้าของกิจกรรมโดยลบกิจกรรมออก แล้วให้เจ้าของคนใหม่เป็นคนสร้าง
 • ลบกิจกรรมเพื่อนำตัวเองออก แล้วให้เจ้าของคนใหม่เป็นคนสร้าง

ปฏิทินใน Google Workspace

 • สร้างกิจกรรม
 • สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ
 • เปลี่ยนเจ้าของกิจกรรม
 • สร้างการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับนัดหมายที่จองได้
 • เพิ่มกลุ่มหรือผู้เข้าร่วมลงในรายละเอียดของกิจกรรม
 • ดูว่าผู้เข้าร่วมว่างหรือไม่ แล้วเลือกจากเวลาประชุมที่แนะนำ หมายเหตุ: หากต้องการดูว่าผู้ที่ใช้ Microsoft Exchange ว่างหรือไม่ ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดใช้ Google Calendar Connector 
 • ยอมรับเวลาประชุมใหม่จากผู้ใช้ Outlook ใน Gmail
 • เพิ่มวิดีโอคอลในรายละเอียดของกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
 • วางปฏิทินซ้อนกัน
 • มอบสิทธิ์เข้าถึงปฏิทิน
 • ใช้โค้ดสีเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างกิจกรรมและปฏิทิน
 • กำหนดให้ปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ
 • จำกัดการเลือกเขตเวลาให้แคบลงตามประเทศ
 • เปลี่ยนเจ้าของของกิจกรรมที่มีอยู่
 • นำตัวเองออกจากกิจกรรมที่มีอยู่