ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนงานเพื่อแสดงความคืบหน้างานใน Microsoft Outlook

เบื่อหรือไม่กับการที่หลงลืมว่าเราทำงานใดไปแล้วบ้าง บางครั้งอีเมล (Email) องค์กรเข้ามาเยอะจนสับสน บทความนี้จะทำให้เราไม่พลาดงานที่สำคัญต่างๆ เพราะบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าเตือนความจำทั้งตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ บางครั้งเรามีการประชุมที่สำคัญหลายอย่างอาจจะจำได้ไม่หมด หรืออาจจะลืมไปเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย การตั้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาจริงจะทำให้เราทราบความคืบหน้าของงานที่ใกล้จะมาถึงและทำให้เราทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งในเรื่องของการประชุม หรือการพบปะลูกค้านอกสถานที่ต่างๆ

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแสดงความคืบหน้างานใน Microsoft Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่)

3.จากนั้นเลือก "Follow Up" (ติดตาม)

4.จากนั้นเลือก "Add Reminder" (เพิ่มการเตือนความจำ)

5.ในส่วนของ "Flag for me" คือ การตั้งเตือนตัวเราเองด้วย ให้ใส่วันที่เริ่มต้น วันครบกำหนด และเวลาที่ต้องการเตือน

6.ในส่วนของ "Flag for Recipients" คือ การตั้งเตือนบุคคลที่เราทำการส่งอีเมล (Email) ไปให้ ให้ใส่วันที่ และเวลาที่ต้องการเตือน จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง)

7.จากนั้นเมื่อจะส่งอีเมล (Email) จะมีข้อความแจ้งเตือนที่เราตั้งค่าไว้ขึ้นมา

8.ให้ทำการใส่อีเมล (Email) ของผู้รับ (To) ชื่อเรื่อง (Subject) และกดส่ง (Send)