มีข้อมูลใดบ้างที่ซิงค์กันระหว่าง Outlook กับ Google Workspace

ระบบจะทำการซิงค์ (Sync) อีเมล (Email) ปฏิทิน (Calendar) รายชื่อติดต่อส่วนบุคคล (Personal contacts) รายชื่อติดต่อร่วม (Joint contact) บันทึกย่อ (Notes) งาน (Work) รายการบันทึก (Log entry) ระหว่างบัญชี Google และ Outlook ด้วย (GWSMO) แต่ว่าการใช้ GWSMO นั้นบางครั้งระบบจะไม่ทำการซิงค์ (Sync) ข้อมูลบางประเภท รวมทั้งฟีเจอร์ (Features) บางรายการใน Outlook ก็จะทำงานต่างไปจากเดิม ลักษณะข้อมูลก็อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google Workspace เช่น Gmail

GWSMO คืออะไร

GWSMO หรือ Google Workspace sync for Microsoft Outlook คือ ปลั๊กอิน (Plugin) หรือส่วนเสริมโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ซิงค์ (sync) ข้อมูลของอีเมล (Email) กิจกรรมต่างๆในปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ โน๊ต และงานต่างๆสำหรับบัญชี Microsoft Outlook กับ Google Workspace ได้ ซึ่งจะทำให้สะดวกมากๆสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการย้ายข้อมูลไปมา หรือย้ายอย่างถาวร เพื่อที่จะไม่ต้องไปสร้างข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ความถี่ในการซิงค์ (Sync) ข้อมูล

ข้อมูลจะมีการซิงค์ (sync) ทุกครั้งที่ผู้ใช้เริ่มใช้ Outlook และเมื่อดำเนินการตามกำหนดการต่อไปนี้

  • อีเมล - ทุกนาที
  • ปฏิทิน - ทุก 10 นาทีหรือทันทีที่ทำการสร้างหรือได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุม
  • รายชื่อติดต่อ - ทุก 20 นาที
  • รายการที่อยู่ร่วม - ทุก 24 ชั่วโมง
  • โน๊ต - ทุก 60 นาทีหรือทันทีที่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงโน๊ต
  • งาน - ทุก 2 ชั่วโมง

ข้อมูลที่ซิงค์ (Sync) กัน

มาดูกันว่าข้อมูลที่ทำการซิงค์ (Sync) กันระหว่าง Outlook กับ Google Workspace จะมีอะไรบ้าง และมีส่วนใดบ้างที่จะไม่ทำการซิงค์ (Sync) กัน ซึ่งข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่างต่อไปนี้

อีเมล (Email)

ข้อมูลอีเมลในโปรไฟล์ Outlook เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google Workspaceหมายเหตุ
ข้อความอีเมล 
สถานะอีเมล (อ่านและไม่อ่าน) 
รายการที่ลบออกเลือกนำเข้าหรือไม่ก็ได้
โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์ Outlook จะตรงกับป้ายกำกับของ Gmail และโฟลเดอร์ย่อยจะปรากฏเป็นป้ายกำกับแบบหลายระดับ
โฟลเดอร์ย่อยภายในกล่องจดหมาย (และโฟลเดอร์อื่นๆ ของระบบ)""Gmail จะไม่สร้างป้ายกำกับแบบหลายระดับภายในกล่องจดหมาย จดหมายที่ส่งแล้ว หรือป้ายกำกับอื่นของระบบ แต่ป้ายกำกับจะปรากฏเป็นกล่องจดหมาย/ชื่อโฟลเดอร์แทน
จดหมายขยะเลือกนำเข้าหรือไม่ก็ได้ จดหมายขยะจะมีป้ายกำกับจดหมายขยะใน Gmail
ข้อความร่าง  
ไฟล์แนบไฟล์แนบที่ใหญ่เกิน 25 MB จะไม่ซิงค์กับ Gmail
ไฟล์แนบที่เป็นไฟล์ปฏิบัติการ   ไม่อนุญาตให้ใช้ใน Gmail
โพสต์ในโฟลเดอร์กล่องจดหมาย  
ระดับความสำคัญ 
การกำกับข้อความการกำกับจะปรากฏเป็นดาวใน Gmail
วันที่สำหรับการติดตามผลและช่วยเตือน (ใช้ร่วมกับการติดธง)  Gmail จะไม่นำเข้าหรือซิงค์ แต่จะใช้ใน Outlook ได้หลังจากที่นำเข้าแล้ว
ไอคอนลูกศรที่แสดงเครื่องหมายว่าเป็นข้อความที่ตอบกลับหรือส่งต่อ ปรากฏบนข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อใน Outlook แต่จะไม่ซิงค์กับ Gmail หรือไคลเอ็นต์อื่นๆ ของ Outlook
กฎ  ไม่นำเข้าหรือซิงค์ แต่สร้างขึ้นใหม่ได้ใน Outlook คุณสร้างตัวกรองที่คล้ายกันใน Gmail เพื่อใช้กับทั้ง 2 อินเทอร์เฟซได้
ลายเซ็น  ไม่นำเข้าหรือซิงค์ แต่สร้างขึ้นใหม่ได้ใน Outlook และ Gmail
ข้อความ POP"" ข้อความที่ใช้โปรโตคอลอีเมล POP ในกล่องจดหมายหลักของคุณจะมีการนำเข้าจากโปรไฟล์เดิม และซิงค์กับ Gmail (อาจไม่ใช่การทำงานแบบที่ต้องการ) ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ POP ที่เข้ามาหลังจากการนำเข้าจะไม่ได้รับการซิงค์
บัญชี POP หรือ IMAP  ระบบจะไม่นําเข้าการตั้งค่าบัญชี แต่สามารถสร้างบัญชีขึ้นใหม่ในโปรไฟล์ Google Workspace ได้
คำนิยามหมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ใน Gmail
การระบุหมวดหมู่  ไม่นำเข้า แต่คุณจะจัดหมวดหมู่ข้อความใน Outlook ได้หลังจากการนำเข้า
การส่งแบบ S/MIME   GWSMO ส่งแบบ S/MIME ไม่ได้

ปฏิทิน (Calendar)

ข้อมูลปฏิทินในโปรไฟล์ Outlook เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google Workspaceหมายเหตุ
ปฏิทินเริ่มต้นประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียด ผู้เข้าร่วม และสถานที่
ปฏิทินอื่นที่คุณเป็นเจ้าของใน Google ปฏิทินต้องอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook Calendar หรือในโฟลเดอร์ย่อยของปฏิทิน
ปฏิทินอื่นที่คุณเป็นเจ้าของแต่ไม่อยู่ในปฏิทิน  ไม่ซิงค์ปฏิทินที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ Outlook Calendar
สถานะว่างหรือไม่ว่างสําหรับผู้ใช้ Google Workspace 
สถานะว่างหรือไม่ว่างสําหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Google Workspaceผู้ดูแลระบบต้องเปิดบริการ Google ปฏิทิน
สถานะไม่แน่นอน/ลางาน มีใน Outlook แต่สถานะทั้งสองนี้จะแสดงให้ผู้ใช้ Outlook คนอื่นๆ รวมทั้งใน Google ปฏิทินเห็นเป็น "ไม่ว่าง"
ข้อมูลแนบของปฏิทิน"" มีใน Outlook แต่ไฟล์แนบที่เพิ่มลงในกิจกรรมของปฏิทินใน Outlook จะไม่ซิงค์กับปฏิทินของผู้ใช้คนอื่นๆ แต่เมื่อดูกิจกรรมใน Google ปฏิทิน ผู้ใช้จะได้รับคําเชิญพร้อมหมายเหตุในคําอธิบายว่ามีการนําไฟล์แนบออก
คำนิยามหมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ใน Google ปฏิทิน
การระบุหมวดหมู่  
ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ไม่บังคับ 
เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบในรายละเอียดกิจกรรม (รูปภาพ ลิงก์ ตาราง ตัวหนา หรือตัวเอียง)""""คุณเพิ่มเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบในรายละเอียดปฏิทินใน Outlook ได้ แต่การจัดรูปแบบนี้จะไม่ซิงค์กับปฏิทินของผู้ใช้คนอื่นๆ หากคุณใช้ Outlook 2016 ให้บันทึกกิจกรรมในรูปแบบ RTF เพื่อให้การจัดรูปแบบได้รับการซิงค์ เรียนรู้เพิ่มเติม
การเตือนกิจกรรม 
ทรัพยากรในปฏิทิน ""ทรัพยากรในปฏิทินที่เพิ่มโดยใช้สมุดที่อยู่ Outlook ไม่ได้รับการซิงค์ไปยัง Google Workspace โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อทรัพยากรในปฏิทินที่เพิ่มโดยใช้สมุดที่อยู่ Outlook ไม่ได้รับการซิงค์

รายชื่อติดต่อส่วนบุคคล (Personal contacts)

ข้อมูลรายชื่อติดต่อส่วนบุคคลในโปรไฟล์ Outlook เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google Workspaceหมายเหตุ
รายชื่อติดต่อส่วนบุคคลใน Contactsมีข้อมูลทุกประเภท (เช่น เก็บเป็น รูปภาพ หรือโน้ต)
รายชื่อส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ใน Contacts  รายชื่อติดต่อต้องอยู่ในโฟลเดอร์ Contacts ของ Outlook หรือในโฟลเดอร์ย่อยของ Contacts จึงจะซิงค์ได้
โฟลเดอร์รายชื่อติดต่อต่างๆ""โฟลเดอร์ Contacts จาก Outlook ไม่ซิงค์กับ Google Workspace แต่รายชื่อติดต่อทั้งหมดจะปรากฏใน Google Contacts แทน คุณสามารถจัดระเบียบรายชื่อติดต่อโดยใช้ป้ายกำกับภายใน Google Contacts
ข้อความที่มีการจัดรูปแบบในโน้ต ข้อความที่มีการจัดรูปแบบจะยังอยู่เหมือนเดิมใน Outlook หากคุณไม่อัปเดตรายชื่อติดต่อจากบัญชี Google
รายการแจกจ่ายหรือรายชื่ออีเมลส่วนตัว""รายชื่ออีเมลจาก Outlook ไม่ซิงค์กับ Google Workspace แต่คุณยังส่งรายชื่ออีเมลจาก Gmail ได้ด้วยการสร้าง Google Groups
โน้ตที่ใหญ่เกิน 16 KB ระบบจะตัดทอนโน้ตเหล่านี้ใน Google Workspace แต่โน้ตฉบับเต็มจะยังคงอยู่ใน Outlook
การติดธงเพื่อติดตามผล วันที่ และการช่วยเตือน ไม่มีการติดธงใน Google Contacts
คำนิยามหมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ใน Google Contacts
การระบุหมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ใน Google Contacts
ช่องข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุสำหรับรายชื่อติดต่อ  
ไฟล์แนบ ไม่มีไฟล์แนบใน Google Contactsระบบบจะแนบข้อความแจ้งว่า "ไม่สามารถซิงค์ไฟล์แนบ" ต่อท้ายช่องบันทึกของรายชื่อติดต่อ คุณจะยังคงดูไฟล์แนบได้ใน Outlook

รายชื่อติดต่อร่วม (Joint contact)

ข้อมูลและฟีเจอร์ของรายชื่อติดต่อร่วมนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google Workspaceหมายเหตุ
รายชื่อติดต่อของโดเมน (ที่อยู่ของบุคคลและกลุ่ม) 
รายชื่อติดต่อนอกโดเมนเพิ่มลงในไดเรกทอรีร่วมแล้ว
เติมข้อความอัตโนมัติใช้ได้กับที่อยู่ของผู้ใช้ กลุ่ม และทรัพยากรที่คุณเคยส่งอีเมลถึงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ข้อมูลในช่องที่จัดรูปแบบได้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายOutlook จะแสดงแอตทริบิวต์ที่ตรงกับช่องรายชื่อติดต่อในไดเรกทอรี Google Workspaceระบบจะไม่แสดงแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับจากรายการที่อยู่ร่วม (GAL)   คุณจะไม่เห็นข้อมูล GAL ของผู้ส่งหรือผู้รับเมื่อชี้ไปที่อีเมลของสมาชิกในอีเมลของ Outlook
Check Names (ชื่อแทนจาก GAL)   GAL ไม่ซิงค์อีเมลแทน ดังนั้นฟีเจอร์ Check Names ของ Outlook จะค้นหาไม่พบ

บันทึกย่อ (Notes)

โน้ตของ Outlook ในโปรไฟล์เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google เอกสารหมายเหตุ
โน้ต (ในโฟลเดอร์โน้ตระดับบนสุด)โน้ตของ Outlook จะซิงค์กับไฟล์ข้อความธรรมดาใน Google เอกสาร
โน้ต (ในโฟลเดอร์ย่อย)โฟลเดอร์ย่อยของโน้ตใน Outlook จะซิงค์กับโฟลเดอร์ใน Google เอกสาร
การระบุหมวดหมู่ Google เอกสารจะไม่มีหมวดหมู่

งาน (Work)

งานใน Outlook ที่อยู่ในโปรไฟล์ Outlook เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google Tasksหมายเหตุ
งาน 
โน้ตในงาน 
วันที่ครบกำหนด 
สถานะงานที่มีเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วการทำเครื่องหมายใน Outlook ว่างานเสร็จแล้วจะเป็นการทำเครื่องหมายว่างานใน Google Tasks เสร็จแล้วด้วย
สถานะงานอื่นๆ (กำลังดำเนินการหรือเลื่อนกำหนดการ) ไม่มีใน Google Tasks
การช่วยเตือน ไม่มีใน Google Tasks
วันที่เริ่มต้น ไม่มีใน Google Tasks
การระบุหมวดหมู่ ไม่มีใน Google Tasks
โฟลเดอร์ระดับบนสุดใน Tasks ปรากฏเป็นรายการงานแยกต่างหากใน Google Tasks
โฟลเดอร์ย่อยใน Tasks Google Tasks มีเพียงรายการงานระดับบนสุดเท่านั้น งานในโฟลเดอร์ย่อยของ Outlook จะซิงค์กับรายการระดับบนสุดของ Google Tasks.

รายการบันทึก (Log entry)

ข้อมูลรายการบันทึกของ Outlook ในโปรไฟล์ Outlook เดิมของคุณนําเข้าไปยังโปรไฟล์ Google Workspace ใน Outlookใช้ใน Outlook ที่ใช้ร่วมกับ GWSMO ได้ซิงค์กับ Google เอกสารหมายเหตุ
รายการบันทึก  

Cr.https://support.google.com