วิธีการ update Outlook ให้เป็น version ล่าสุด

Outlook คืออะไร?

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมของค่าย Microsoft (ไมโครซอฟท์) ใช้ในการจัดการอีเมล (Email) องค์กร หรือ อีเมล (Email) ที่ใช้ในงานส่วนตัว เพราะในปัจจุบันผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทล้วนแต่นิยมใช้อีเมล (Email) มากกว่าจดหมาย ในการส่งข้อความ ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสำนักงานและหน่วยงานต่างๆจะนิยมใช้ Microsoft Outlook ในการรับ-ส่งอีเมล (Email) เพราะมีการบริหารจัดการเวลา การนัดหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา

Microsoft Outlook เองนั้นยังพัฒนาและอัพเดท (Update) ฟีเจอร์ (Features) เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องอยู่เสมอ ซึ่งตัวเราเองนั้นก็ควรที่จะอัพเดท (Update) Outlook ให้เป็น version ล่าสุดเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการ Update Outlook ให้เป็น version ล่าสุดนั้นทำได้อย่างไร

วิธีการ update Outlook ให้เป็น version ล่าสุด

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook > จากนั้นไปที่ File

2.จากนั้นคลิกที่ "Office Account" (บัญชีสำนักงาน)

3.จากนั้นคลิกที่ "Update Options" (ตัวเลือกการอัพเดท) > จากนั้นเลือก "Update Now" (อัพเดทตอนนี้) จากนั้นระบบจะทำการอัพเดท (Update) Outlook เป็น version ล่าสุด