Advance-Rule
ปิดหรือลบกฎใน Outlook

เราอาจจะเคยใช้คำสั่ง Rules หรือกฎ ใน Microsoft Outlook เพื่ออำนวนความสะดวกต่างๆในการใช้งานอีเมลองค์กร (Email) ซึ่งกฎใน Microsoft Outlook ก็มีหลากหลาย เราอาจจะใช้กฎนั้นกับบัญชีอีเมล (Email) เดียวเป็นจำนวนหลายกฎแต่เมื่อถึงเวลาที่ไม่ต้องการใช้แล้ว อาจจะต้องลบทีละกฎออกจากอีเมล (Email) นั้น ซึ่งแน่นอนว่าเสียเวลามาก เพราะเราอาจจะใช้กฎกับหลายๆอีเมล (Email) ที่เหลืออีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าหากเราสามารถรู้วิธีลบกฎออกได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียวก็จะเป็นประโยชน์และเพิ่มเวลาในการทำงานได้เยอะมากขึ้น บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการลบหรือการปิดกฎทั้งหมดภายในระยะเวลาสั้นๆ ทำได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ วิธีปิดหรือลบกฎใน Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook > จากนั้นคลิกเปิดบัญชีอีเมล (Email) ที่ต้องการลบกฎออก 2.ไปที่หน้า "Home" 3.เลือก "Rules" (กฎ) 4.จากนั้นเลือก "Manage Rules & Alerts" (จัดการกฎและการแจ้งเตือน) 5.จากนั้นทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องอีเมล (Email) เพื่อเลือกกฎที่เราต้องการลบออก ถ้าหากต้องการลบทั้งหมดให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องทั้งหมด 6.จากนั้นคลิก "Delete" "ลบ" 7.จากนั้นระบบจะถามว่าเราต้องการลบกฎจากบัญชีอีเมล (Email) ที่เราเลือกไว้ใช่หรือไม่ […]

Read more
google-workspace-calendar
ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook

Calendar หรือ ปฏิทิน ใน Microsoft Outlook นั้นมีประโยชน์กับเราอย่างมากเพราะสามารถดูได้ทั้งวันที่ เดือน ปี หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ Email @บริษัทที่บางครั้งเราอาจจะลืมเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย ใน Calendar นั้นสามารถที่จะกำหนดวันที่ เดือน ปี และเวลาที่เราต้องการได้ เมื่อใกล้ถึงเวลาจริงก็สามารถที่จะตั้งให้มีการแจ้งเตือนเราก่อนได้ เพื่อที่เราจะไม่ลืมและมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนถึงเวลานัดหมายจริง การลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook เมื่อเราสร้างรายการต่างๆไว้ในปฏิทินแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อการนัดหมายนั้นได้ผ่านไปแล้วเราก็อยากที่จะลบรายการต่างๆที่ผ่านมาแล้วออกจากปฏิทินเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ แต่เมื่อเวลาผ่านมารายการต่างๆมีค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นอาจเป็นการเสียเวลาถ้าหากเราต้องมานั่งลบรายๆการเหล่านั้นทีละรายการ ในบทความนี้จะมาสอนการลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Microsoft Outlook จะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ การลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.เข้าไปที่ "ปฏิทิน" (calendar) 3.จากนั้นเลือก "View" (มุมมอง) 4.คลิกที่ "Change View" (เปลี่ยนมุมมอง) > จากนั้นเลือก "List" (รายการ) 5.เมื่อเข้าสู่หน้ารายการให้กด Ctrl+A เพื่อลบรายการทั้งหมด > จากนั้นคลิกขวาและกด "Delete" (ลบ) […]

Read more
google-workspace-email
ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนงานเพื่อแสดงความคืบหน้างานใน Microsoft Outlook

เบื่อหรือไม่กับการที่หลงลืมว่าเราทำงานใดไปแล้วบ้าง บางครั้งอีเมล (Email) องค์กรเข้ามาเยอะจนสับสน บทความนี้จะทำให้เราไม่พลาดงานที่สำคัญต่างๆ เพราะบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าเตือนความจำทั้งตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ บางครั้งเรามีการประชุมที่สำคัญหลายอย่างอาจจะจำได้ไม่หมด หรืออาจจะลืมไปเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย การตั้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาจริงจะทำให้เราทราบความคืบหน้าของงานที่ใกล้จะมาถึงและทำให้เราทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งในเรื่องของการประชุม หรือการพบปะลูกค้านอกสถานที่ต่างๆ วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแสดงความคืบหน้างานใน Microsoft Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 3.จากนั้นเลือก "Follow Up" (ติดตาม) 4.จากนั้นเลือก "Add Reminder" (เพิ่มการเตือนความจำ) 5.ในส่วนของ "Flag for me" คือ การตั้งเตือนตัวเราเองด้วย ให้ใส่วันที่เริ่มต้น วันครบกำหนด และเวลาที่ต้องการเตือน 6.ในส่วนของ "Flag for Recipients" คือ การตั้งเตือนบุคคลที่เราทำการส่งอีเมล (Email) ไปให้ ให้ใส่วันที่ และเวลาที่ต้องการเตือน จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง) 7.จากนั้นเมื่อจะส่งอีเมล (Email) จะมีข้อความแจ้งเตือนที่เราตั้งค่าไว้ขึ้นมา 8.ให้ทำการใส่อีเมล (Email) […]

Read more
google-workspace-email
มอบหมายงานผ่าน Email Google Workspace ใน Outlook กำหนดวันเวลาได้

บทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการมอบหมายงานในโปรแกรม Microsoft Outlook บางครั้งเราอาจเคยรอที่จะส่งอีเมลองค์กร (Email) ให้หัวหน้า ลูกค้า หรือถ้าหากใครเป็นอาจารย์อาจจะเคยที่จะต้องส่งข้อสอบให้กับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่มีการสอนแบบออนไลน์ (Online) แต่ต้องรอเวลาในการส่งอีเมล (Email) ฉบับนั้น ซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ หากเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการส่งได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากเพราะเราสามารถที่จะเขียนอีเมล (Email) ไว้และตั้งเวลาที่ต้องการส่ง เมื่อถึงเวลา อีเมล (Email) ฉบับนั้นก็จะส่งให้เราเองอัตโนมัติก็จะสะดวกมากๆเลย วิธีการกำหนดวันเวลาในการมอบหมายงานในโปรแกรม Microsoft Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 3.ให้ทำการใส่ที่อยู่อีเมล (Email) ของบุคคลที่เราจะส่งให้ ชื่อเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล (Email) 4.จากนั้นคลิกที่ "Options" (ตัวเลือก) 5.คลิกที่ "Delay Delivery" (จัดส่งล่าช้า) 6.จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Do not deliver before" (ห้ามส่งก่อน) จากนั้นกำหนดวัน เดือน ปี และเวลาที่ต้องการส่ง 7.คลิกที่ "Close" […]

Read more
Advance-Rule
สร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่ม Email ใน Outlook

การใช้งานอีเมลบริษัท ([email protected]) ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีการติดต่อกับผู้คนต่างๆ มากมายทั้งด้านการทำงานและส่วนตัว การสร้าง Folder ในการแยกอีเมล (Email) ออกเป็นหัวข้อต่างๆตามที่เราต้องการนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะเมื่อทำการแยกอีเมล (Email) ออกเป็นกลุ่มๆแล้วนอกจากจะง่ายต่อการค้นหาแล้วยังทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย วิธีการสร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่ม Email ใน Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกขวาที่ "Inbox" (กล่องจดหมายเข้า) 3.จากนั้นเลือก "New Folder" (แฟ้มใหม่) 4.จากนั้นกำหนดชื่อ Folder ที่เราต้องการและกดปุ่ม Enter (เข้า) 5.เมื่อทำการสร้าง Folder ใหม่แล้ว ให้ไปที่ "Inbox" (กล่องจดหมายเข้า) และเลือกอีเมล (Email) ที่ต้องการย้ายไปเก็บไว้ใน Folder ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยทำการคลิกขวาที่อีเมล (Email) นั้น 6.เลือก "Move" (ย้าย) 7.เลือกชื่อ Folder ที่จะทำการย้ายเข้าไป 8.หลังจากนั้นเมื่อครั้งถัดไปที่อยู่อีเมล (Email) เดิมส่งข้อความมาหาเราอีก […]

Read more
google-workspace-email
ตั้ง Auto Reply ผ่าน outlook ได้แล้ว

รู้หรือไม่ว่าในโปรแกรม Microsoft Outlook นั้นสามารถที่จะตั้ง auto reply หรือการตอบกลับอีเมล@company (Email) อัตโนมัติได้แล้ว วิธีนี้จะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น ในกรณีที่เรานั้นไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน หรือลาพักร้อน หรือช่วงวันหยุดยาว หากมีลูกค้าส่งอีเมล (Email) มาหาเราก็จะมีข้อความที่เราตั้งไว้ตอบกลับไปให้ลูกค้าได้ทราบว่าขณะนี้เรายังไม่สะดวกที่จะตอบกลับ การตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัตินั้นสามารถใช้ได้ทั้งในการทำงานและในเรื่องส่วนตัว ซึ่งบทความนี้ก็จะสอนการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook เพื่อที่จะสามารถนำวิธีดังกล่าวไปใช้ในการทำงานได้ วิธีการตั้ง Auto Reply ใน Microsoft outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.ไปที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 3.จากนั้นทำการสร้าง Template ข้อความที่ต้องการให้ตอบกลับอัตโนมัติ โดยใส่ในส่วนของชื่อเรื่อง และเนื้อหา 4.จากนั้นให้เลือก "File" > คลิก "Save As" (บันทึกเป็น) 5.ตั้งชื่อ File ตามที่เราต้องการ 6.ช่อง "Save as type" (บันทึกเป็นประเภท) ให้เลือกเป็น […]

Read more
google-workspace-calendar
นำเข้าปฏิทิน Google ลงใน Outlook

บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการนำเข้าปฏิทินจาก Google (google workspace) เข้ามาใช้ใน Microsoft Outlook บางครั้งเราทำการสร้างการนัดหมาย การประชุมต่างๆไว้ในปฏิทิน ในบัญชี Google (google workspace) แต่เมื่อมาใช้โปรแกรม Microsoft Outlook ก็จะต้องสร้างการนัดหมายนั้นขึ้นมาใหม่ซึ่งทำให้เราเสียเวลามาก บทความนี้จะทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานไปได้ มีวิธีการทำได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ วิธีการนำเข้าปฏิทิน Google ลงใน Outlook 1.เข้าสู่ระบบบัญชี Gmail (google workspace) 2.เลือกปฏิทิน (Calendar) 3.จากนั้นเลือก "ปฏิทินของฉัน" (my calendar) > เลือกชื่อปฏิทินที่ต้องการ 4. จากนั้นเลือก "การตั้งค่าและการแชร์" (Settings and Sharing) 5.เลือก "ส่งออกปฏิทิน" (export calendar) 6.จากนั้นไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ดาวน์โหลด (download) ไฟล์ไว้ 7.คลิกขวา เลือก"Extract to ชื่อไฟล์" เพื่อทำการแยกไฟล์ออก 8.เปิดโปรแกรม Microsoft […]

Read more
google-workspace-email
กำหนดเวลาในการส่ง Email Workspace ใน Outlook

บทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการตั้งเวลาการส่งอีเมลองค์กร (Email) ใน Microsoft Outlook จะมีความสะดวกมากขึ้นหรือไม่หากเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการส่งอีเมล (Email) ได้ สามารถใช้ได้ทั้งการส่งอีเมล (Email) ให้กับหัวหน้า การส่งอีเมล (Email) ให้กับอาจารย์ การส่งอีเมล (Email) ให้กับเพื่อน เมื่อเราตั้งเวลาตามที่เราต้องการไว้แล้ว เมื่อถึงเวลาส่งจริง ระบบจะทำการส่งอีเมล (Email) ให้เราโดยอัตโนมัติ ไว้ว่าจะตั้งไว้เวลาใดก็สามารถที่จะทำได้ วิธีการกำหนดเวลาในการส่ง Email ใน Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2.คลิกที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 3.คลิกที่ "Options" (ตัวเลือก) 4.เลือก "Delay Delivery" (จัดส่งล่าช้า) 5.ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "Do not deliver before" (ห้ามส่งก่อน) และทำการตั้ง วันที่ เดือน ปี และเวลา ที่ต้องการส่งอีเมล (Email) 6.คลิก […]

Read more
google-workspace-contact
สร้างรายชื่อ Email ที่ติดต่อประจำผ่าน contract

บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสร้างรายชื่อที่เรามักจะติดต่อถึงเป็นประจำ โดยจะเป็นการสร้างผ่าน Microsoft Outlook ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะพิมพ์ชื่ออีเมลบริษัท ([email protected]) ของทุกคนลงไปทีละคน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เสียเวลามาก เพราะในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีพนักงานหลายคนกว่าเราจะพิมพ์ชื่อแต่ละคน แต่ละแผนกลงไปก็จะทำให้เสียเวลา เมื่อเราสามารถสร้างรายชื่อโดยอาจจะแบ่งเป็นแต่ละแผนกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้ จะทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาไปได้มากเลยทีเดียว วิธีเพิ่มรายชื่อ Email ใน Microsoft Outlook 1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ขึ้นมา 2.คลิกที่ "People" (ผู้คน) 3.คลิกที่ "New Contact" (ผู้ติดต่อใหม่) 4.จากนั้นให้ใส่รายละเอียดต่างๆของรายชื่อผู้ติดต่อที่เราต้องการ 5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้คลิก "Save&Close" (บันทึกและปิด) หากต้องการกำหนดรายชื่อเพิ่มอีกให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 6.เมื่อต้องการใช้งานให้ไปที่ "New Email" (อีเมลใหม่) 7.จากนั้นเมื่อต้องใส่รายชื่อผู้ติดต่อให้คลิกที่ "To" (ถึง) 8.จากนั้นทำการเลือกรายชื่อที่ต้องการ 9.เมื่อคลิกเลือกรายชื่อที่ต้องการแล้ว คลิก "To" (ถึง) 10.จากนั้นคลิก "OK" (ตกลง) วิธีเพิ่มรายชื่อ Email แบบกลุ่ม ใน Microsoft […]

Read more