[Outlook 2010 & 2013] วิธีสร้าง folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

ไปที่ Folder ที่มีอยู่แล้วใน Contact
แล้วคลิกขวา เลือก New Folder

จากนั้นให้ตั้งชื่อ Folder ตามที่ต้องการ แล้วกด OK

หน้า Contact จะมี Folder ให้เก็บรายชื่ออีเมล์ตามที่ต้องการ