[Outlook Mac] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าหัวข้อ Calendar แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการตั้งนัดหมาย
จากนั้น Double คลิก

จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้ใส่รายละเอียดตามต้องการ
เช่น ชื่อ Event, สถานที่, วันและเวลา ที่เริ่ม สิ้นสุด

เมื่อใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้ว
ให้กด Save & Close

การนัดหมายก็จะแสดงในวันที่เราตั้งบน Calendar