ขีดจำกัดของไฟล์ .pst มีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าการทำงานของทุกโปรแกรมล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัด เมื่อมีการใช้งานการเก็บข้อมูลมากๆจำนวนความจำหรือขนาดของไฟล์ก็จะลดลงและอาจะทำให้เต็มจนไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มได้ หรือบางครั้งเมื่อมีการเก็บข้อมูลต่างๆมากๆโปรแกรมก็จะลดประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ทำงานช้า โปรแกรม Microsoft Outlook ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการสื่อสารผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัทเป็นจำนวนมาก การเก็บข้อมูลอีเมล (Email) ของ Outlook มีการเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ในรูปแบบไฟล์ (File) .pst ซึ่งมีทั้งการเก็บข้อมูลของเนื้อหาอีเมล (Email) รายชื่อติดต่อ ข้อมูลการนัดหมายผ่านปฏิทิน และข้อมูล Outlook อื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปไฟล์ (File) เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเมื่อทำเช่นนี้ประสิทธิภาพของ Outlook ก็จะได้รับผลกระทบ การเก็บรักษาไฟล์ (File) .pst ขนาดเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลบข้อมูลเก่าหรือการเก็บข้อมูลไว้จะทำให้ Outlook มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ซึ่งบทความนี้จะมาบอกขีดจำกัดของไฟล์ (File) .pst ว่ามีขีดจำกัดอะไรบ้าง

ขีดจำกัดขนาดของไฟล์ .pst สำหรับ Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 และ 2016

Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 และ 2016 ใช้รูปแบบไฟล์ (File) .pst ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล Unicode ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้แทนตัวอักษรได้มากที่สุดในคอมพิวเตอร์ (Computer) ไฟล์ (File) .pst เหล่านี้ไม่มีขีดจำกัดขนาด แต่ควรใช้ขีดจำกัด 20 GB ถึง 50 GB สำหรับ Outlook 2003, 2007 แนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน 20 GB เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานและความเสถียรลดลง

ขีดจำกัดขนาดของไฟล์ .pst สำหรับ Outlook 97 ถึง 2002

Outlook เวอร์ชัน 97 ถึง 2002 ใช้รูปแบบไฟล์ (File) .pst ที่จำกัดไว้สำหรับ US English ต้องเข้ารหัสตัวอักษรภาษาต่างประเทศ ไฟล์ (File) .pst มีขีดจำกัดของฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 2 GB ที่ไม่สามารถเพิ่มได้ ถ้าหากว่าคุณใช้ไฟล์ (File) .pst ของคุณถึงขีดจำกัด หรือขนาดสูงสุดที่แนะนำคุณสามารถย้ายข้อความเก่าไปยังไฟล์ (File) .pst ที่เก็บถาวรแยกต่างหากหรือสามารถลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกได้เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ของไฟล์ (File) .pst

รายการรีจิสทรี MaxFileSize
รายการรีจิสทรี MaxFileSize เป็นตัวกำหนดขนาดสูงสุดสัมบูรณ์ที่ทั้งแฟ้ม.pst และ.ost สามารถขยาย หลังจากถึงขนาดสูงสุด Outlook อนุญาตให้มีขนาดแฟ้มเกินกว่าขนาดนี้

รายการรีจิสทรี WarnFileSize
รายการรีจิสทรี WarnFileSize กำหนดข้อมูลสูงสุดที่สามารถมีทั้งแฟ้ม.pst และ.ost หลังจากนี้ข้อมูลสูงสุดถึง ทั้งแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.ost ไม่อนุญาตให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ อย่างไรก็ตาม ขนาดของแฟ้มทางกายภาพอาจยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการภายใน ตารางต่อไปนี้ รายการรีจิสทรี MaxLargeFileSize และรายการรีจิสทรี WarnLargeFileSize อ้างอิงไปยังแฟ้มรูปแบบ UNICODE (รูปขนาดใหญ่ใหม่) และรายการรีจิสทรี MaxFileSize และรายการรีจิสทรี WarnFileSize หมายถึงมี ANSI จัดรูปแบบ (การ รูปแบบ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้า) แฟ้ม มีตั้งค่า UNICODE ค่อย ๆ เมกะไบต์ (MB) ในขณะที่มีตั้งค่า ANSI ค่อย ๆ ไบต์

Outlook 2016, 2013 และ 2010

ชื่อชนิดช่วงข้อมูลที่ถูกต้องค่าเริ่มต้น
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C80051,200 0X0000C800 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE0048,640 0X0000BE00 (47.5 กิกะไบต์)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044002,075,149,312 0X7BB04400 (1.933 กิกะไบต์)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044001,950,368,768 0X74404400 (1.816

Outlook 2007 และ Outlook 2003

ชื่อชนิดช่วงข้อมูลที่ถูกต้องค่าเริ่มต้น
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C8000X00005000 20,480 (20 กิกะไบต์)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE0019,456 0X00504C00 (19 กิกะไบต์)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044002,075,149,312 0X7BB04400 (1.933 กิกะไบต์)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044001,950,368,768 0X74404400 (1.816 กิกะไบต์)
รุ่นของ officeตำแหน่งนโยบายสำหรับรายการรีจิสทรีจะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้ในตัวแก้ไขรีจิสทรีตำแหน่งที่ตั้งการกำหนดลักษณะผู้ใช้สำหรับรายการรีจิสทรีจะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้ในตัวแก้ไขรีจิสทรี
Outlook 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST
Outlook 2016HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\PST
Cr.https://support.microsoft.com