ความแตกต่างระหว่าง Gmail และ Outlook Mail

ในปัจจุบันการใช้งานอีเมล (Email) องค์กรนั้นถือว่าสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการติดต่อธุรกิจ การติดต่อกันภายในองค์กร หรือการติดต่อธุระส่วนตัว ซึ่งการใช้อีเมล (Email) ในการส่งถือว่ารวดเร็วและมีความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถที่จะส่งทั้งข้อความ รูปภาพ ไฟล์ (File) หรือ ลิงค์ (Link) ต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าการใช้งานอีเมล (Email) นั้น จะนิยมใช้กันอยู่ 2 แพลตฟอร์ม (Platform) ด้วยกัน นั่นคือ Microsoft Outlook และ Gmail (Google Workspace) ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่การใช้งานก็อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย หลายคนก็คงจะใช้งานทั้งทั้ง 2 แพลตฟอร์ม (Platform) หรือบางคนอาจจะใช้แค่การส่งอีเมล (Email) ทาง Gmail (Google Workspace) อย่างเดียว หรือใช้การส่งอีเมล (Email) ผ่าน Outlook Mail อย่างเดียว แต่บางครั้งจำเป็นต้องใช้งานจากอีกแพลตฟอร์ม (Platform) หนึ่ง ก็อาจจะมีความไม่คุ้นเคยกับหน้าตาของรายการบางรายการที่แตกต่างกันไป บทความนี้จะมาสรุปการใช้งานของรายการ Gmail และ Outlook Mail ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ดังตารางด้านล่างนี้

โฟลเดอร์ Outlook...แสดงเป็นป้ายกำกับใน Gmailแทนที่จะเก็บข้อความเป็นโฟลเดอร์ Gmail จะแท็กข้อความเหล่านั้นโดยใช้ป้ายกำกับชื่อเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ข้อความในโฟลเดอร์ Budget จะปรากฏใน Gmail พร้อมป้ายกำกับ Budgetดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายกำกับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหากับ Gmail
โฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน...แสดงเป็นป้ายกำกับที่ซ้อนกันใน GmailGmail จะสร้างลำดับชั้นโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ป้ายกำกับ โดยคุณสามารถยุบและขยายลำดับชั้นนั้นได้ทางด้านซ้ายของรายการข้อความ ในขณะเดียวกันป้ายกำกับในรายการข้อความก็จะแสดงซ้อนกันในชื่อของป้ายกำกับ
โฟลเดอร์ภายใน Inbox...จะมีป้ายกำกับ "Inbox/folder_name" ใน Gmailโฟลเดอร์ที่ซ้อนอยู่ภายใต้ Inbox ใน Outlook (และโฟลเดอร์เริ่มต้นต่างๆ เช่น DraftsSent Items เป็นต้น) จะไม่ปรากฏเป็นป้ายกํากับที่ซ้อนกันใน Gmail แต่จะแสดงที่ระดับบนสุดในลำดับชั้นของป้ายกำกับ ซึ่งจะแสดงการซ้อนกันในชื่อของป้ายกำกับ ในตัวอย่างข้างต้น ข้อความในโฟลเดอร์ Personal ของ Outlook จะติดป้ายกำกับเป็น Inbox/Personal ใน Gmail
ธงสถานะของ Outlook...กลายเป็นการติดดาวใน Gmailการติดธงสถานะให้ข้อความใน Outlook คือการติดดาวใน Gmail (และในทางกลับกัน ดาวจาก Gmail ก็จะกลายเป็นธงสถานะใน Outlook ด้วย) แต่วันที่ติดตามผลและการช่วยเตือนที่เชื่อมโยงกับธงสถานะของ Outlook จะไม่ปรากฏใน Gmail (ดาวใน Gmail ไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้)ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อความที่ติดดาว
Junk E-mail ของ Outlook...จะติดป้ายกำกับว่าเป็นจดหมายขยะใน Gmailหากต้องการดูเมลขยะจาก Gmail ให้คลิกป้ายกำกับจดหมายขยะ
Archived ใน Outlook...คือ อีเมล ทั้งหมดใน Gmailอีเมลในโฟลเดอร์ Archived ของ Outlook (มีเฉพาะในโปรไฟล์ Google Workspace) จะอยู่ในอีเมลทั้งหมดของ Gmail โดยอีเมลที่เก็บถาวรใน Gmail จะปรากฏในโฟลเดอร์ Archived ของ Outlook (เว้นแต่ว่าอีเมลนั้นจะมีป้ายกำกับอยู่ด้วย ในกรณีดังกล่าวอีเมลจะปรากฏในโฟลเดอร์ของ Outlook ตามป้ายกำกับนั้นแทน)
Cr.https://support.google.com