ป้องกัน Email Microsoft 365 ไม่ให้เข้า Junk

เหตุใดอีเมลจึงเข้าไปอยู่ใน Junk ?

ในระบบการรับอีเมลของ Email Microsoft 365 จะมีการประเมินหรือการกรองอีเมลที่ถูกส่งเข้ามายังท่านทุกฉบับโดยหากอีเมลฉบับใดที่ตัวกรองของระบบตรวจสอบแล้วมองว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้รับหรืออีเมลฉบับดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขที่ระบบกรองกำหนดไว้ก็จะ ถูกจัดเป็นอีเมลขยะหรือ Spam mail และถูกระบบแยกออกไปไว้ยังกล่อง Junkโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับอีเมลที่ไม่ตรงต่อความต้องการเหล่านี้จำนวนมากเกินไป ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้ไม่หวังดีที่ต้องการจะโจมตีท่านหรือบริษัทของท่านทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการกรองอีเมลนี้ก็จะมีส่วนทำให้ท่านอาจไม่ได้รับอีเมลจากผู้ติดต่อจริง ๆ ที่มีการส่งอีเมลเข้ามาหาท่านโดยอีเมลดังกล่าวอาจไปเข้าเงื่อนไขของการกรองทำให้ถูกมองเป็น อีเมลขยะหรือ Spam mail และถูกย้ายมายัง Junk แทนที่จะเข้าที่ Inbox

Junk คืออะไร ?

Junk ในที่นี้หมายถึง กล่องข้อความที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกัน Inbox และ Sent โดยสร้างขึ้นมาเพื่อไว้เก็บข้อมูลอีเมลที่ถูกตัวกรองของ Email Microsoft 365 ตรวจสอบว่าเป็นอีเมล Spam mail และให้ผู้ใช้งานเปิดดูเพื่อตรวจสอบอีเมลได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการรับอีเมลฉบับนั้น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

Spam mail มีลักษณะอย่างไร ?

อีเมลประเภท Spam mail คืออีเมลที่แฝงมัลแวร์มายัง Link หรือ ไฟล์แนบ โดยจะพยายามเขียนอีเมลให้มีลักษณะคล้ายกับอีเมลที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้รับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกดเข้าไปยังลิงค์ หรือใช้คำที่ดูเป็นอันตรายเร่งด่วนเช่น "ระบบอีเมลของท่านกำลังจะถูกระงับ" "ระบบแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที !! " หรือมาในรูปแบบ ใบสนอราคา , PO ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ท่านหลงกด Link หรือ ดาวโหลดไฟล์แนบและทำการฝังมัลแวร์ในการขโมยข้อมูลไปยังผู้ไม่หวังดี

เราจะป้องกัน อีเมลไม่ให้เข้า Junk ได้อย่างไร ?

ในการมีตัวกรองที่คอยป้องกันอีเมลขาเข้ามานั้นไม่ใช่มีแต่เพียงข้อดีอย่างเดียว อย่างที่ได้เกริ่นมาข้างบนนั้น จะมีเคสที่อีเมลจากผู้ติดต่อที่ท่านต้องการได้รับถูกตัวกรองมองเป็น Spam mail และถูกย้ายไปไว้ยัง Junk ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาบอกถึงวิธีในการป้องกัน ไม่ให้ อีเมลจากผู้รับที่เราต้องการเข้าไปใน Junk อีกต่อไปกัน

ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนใด ๆ สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าที่กล่อง Junk หรือ อีเมลขยะ
  2. เลือกอีเมลฉบับที่ท่านต้องการไม่ให้อีเมลจากผู้ส่งนั้น ๆ เข้ามายังกล่อง Junk อีก จากนั้น คลิ๊ก ขวา
  3. เลือก บล็อก
  4. เลือก ไม่ต้องบล็อกผู้ส่ง
  5. จากนั้น จะมีหน้าต่างแสดง รายละเอียดว่าท่านไม่ต้องการ บล็อก จากผู้ส่งนี้และให้ Add ผู้ส่งไปยังรายชื่ออีเมลที่ปลอดภัย เมื่อกดตกลงอีเมลจากผู้ส่งก็จะไม่ถูกส่งเข้ามายัง Junk อีก

ข้อมูลโดยสรุป

หากท่านไม่ต้องการให้อีเมลจากผู้ส่งที่ท่านต้องการได้รับถูกส่งไปยังกล่อง Junk ท่านสามารถทำการ เลือก ไม่ต้องบล็อกผู้ส่ง นั้นๆ ได้ หรือท่านทำการ Whitelist ชื่ออีเมลของผู้ส่งที่ท่านต้องการรับอีเมลจากผู้ส่งท่านนั้นทุกฉบับไว้ก่อนได้เลย เพียงเท่านี้อีเมลที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งนั้น ๆ ก็จะถูกส่งเข้า Inbox ของท่านโดยทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

Microsoft 365 คืออะไร

TweetPinPrintShare Microsoft 365 คืออะไร? Microsoft 365 เป็นระบบ Email องค์กรที่ Security ระบบเดียวกับ Hotmail แต่จะเป็น @ องค์กรที่นิยมใช้การติดต่อสื่อสารในนา…