ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook

Calendar หรือ ปฏิทิน ใน Microsoft Outlook นั้นมีประโยชน์กับเราอย่างมากเพราะสามารถดูได้ทั้งวันที่ เดือน ปี หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ Email @บริษัทที่บางครั้งเราอาจจะลืมเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย ใน Calendar นั้นสามารถที่จะกำหนดวันที่ เดือน ปี และเวลาที่เราต้องการได้ เมื่อใกล้ถึงเวลาจริงก็สามารถที่จะตั้งให้มีการแจ้งเตือนเราก่อนได้ เพื่อที่เราจะไม่ลืมและมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนถึงเวลานัดหมายจริง

การลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook เมื่อเราสร้างรายการต่างๆไว้ในปฏิทินแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อการนัดหมายนั้นได้ผ่านไปแล้วเราก็อยากที่จะลบรายการต่างๆที่ผ่านมาแล้วออกจากปฏิทินเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ แต่เมื่อเวลาผ่านมารายการต่างๆมีค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นอาจเป็นการเสียเวลาถ้าหากเราต้องมานั่งลบรายๆการเหล่านั้นทีละรายการ ในบทความนี้จะมาสอนการลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Microsoft Outlook จะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ

การลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินใน Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

2.เข้าไปที่ "ปฏิทิน" (calendar)

3.จากนั้นเลือก "View" (มุมมอง)

4.คลิกที่ "Change View" (เปลี่ยนมุมมอง) > จากนั้นเลือก "List" (รายการ)

5.เมื่อเข้าสู่หน้ารายการให้กด Ctrl+A เพื่อลบรายการทั้งหมด > จากนั้นคลิกขวาและกด "Delete" (ลบ)

จากนั้นรายการทั้งหมดในปฏิทินจะถูกลบออกไป