วิธีการยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี Microsoft 365 ผ่าน App Authenticator

เข้า Login Account Microsoft 365 ใน https://www.office.com/

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft 365

จะมี pop up ขึ้นมาให้ dowload app Authenticator ในมือถือผู้ใช้งาน

Download App จาก Pay store หรือ App store ค้นหา Microsoft Authenticator

เข้าที่ App จากนั้นเลือกเพิ่มบัญชี

จากนั้นเลือกบัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียน

เลือกสแกนคิวอาร์โค้ดหรือลงชื่อเข้าใช้

หากเลือกสแกนคิวอาร์โค้ดที่อุปกรณ์ที่ 3 เช่น website 365 login ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าสู่ระบบ

หากเลือกลงชื่อเข้าใช้จะต้องใส่ email ,password แล้วลงชื่อเข้าใช้

จากนั้นระบบจะตรวจสอบการเข้าสู่ระบบแล้วจะเด้ง pop up ให้อนุมัติการ login

จากนั้นจะเข้าใช้งาน Microsoft 365 ได้เสร็จสมบรูณ์

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก https://support.microsoft.com/