เพิ่มแก้ไขและลบรายชื่อผู้ติดต่อ Microsoft 365

รายชื่อผู้ติดต่อคืออะไร

รายชื่อผู้ติดต่อที่รู้จักกันทั่วไปในการใช้งานระบบ Email Microsofr 365 ก็คือ Contact ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพราะการใช้งานระบบ Email จะต้องมี contact หรือรายชื่อจำนวนมากโดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะบันทึกเป็นหมวดหมู่หรือบริษัทที่มีการติดต่อเพื่อง่ายต่อการส่ง Email ในครั้งถัดไปและค้นหาง่ายกรณีที่ต้องการส่ง Email อย่างเร่งด่วนถ้าหากพิมพ์ Email อาจจะทำให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาดสูงถ้าพิมพ์ตกไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ด้วยเพราะฉะนั้นการบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อหรือ Contact ถือว่าจำเป็นและมีประโยชน์มากต่อการใช้งานระบบ Email ธุรกิจและยังเป็นที่นิยมมาจนปัจจุบัน

รายชื่อผู้ติดต่อมีประโยชน์อย่างไร

1.ง่ายต่อการค้นหาเนื่องจากหากมีการติดต่อ Email จำนวนมากถ้าไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อ(Contact)จะทำให้ทำงานค่อนข้างยากและลำบาก

2.ป้องกันการผิดพลาดในกรณีที่พิมพ์ Email ผิดโดยไม่มีการบันทึก Contact จะทำให้ Email ส่งไม่ถึงปลายทางบันที

3.ประหยัดเวลาหากมี Contact หรือรายชื่อผู้ติดต่อผู้ใช้งานเพียงแค่พิมพ์ตัวอักษรขึ้นต้นของรายชื่อระบบจะกรองเฉพาะ Email ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้ทำให้ประหยัดเวลากว่าการพิมพ์ Email เต็มๆ

4.จัดสัดส่วนได้ง่ายเช่นผู้ใช้งานบันทึกหมวดหมู่รายชื่อเป็นในนามองค์กรจะง่ายต่อการค้นหาเป็นอย่างมาก

วิธีการเพิ่ม/แก้ไข และลบรายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook Microsoft 365

วิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ(Contact)ใน Outlook Microsoft 365

เลือกจุด9จุดมุมซ้ายบนสุด

เลือกหัวข้อบุคคล

เลือกหัวข้อรายการที่ติดต่อของคุณ

เลือก +สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

ใส่ Email ผู้ติดต่อ (Contact) ที่ต้องการเพิ่มจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม

จากนั้นกดปุ่มสร้างด้านล่างซ้ายมือเพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact)

วิธีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ(Contact)ใน Outlook Microsoft 365

เลือกรายขื่อผู้ติดต่อ (Contact) ที่ต้องการลบแล้วเลือกเครื่องหมายถังขยะเพื่อลบ Email ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ (contact)

วิธีการแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ(Contact)ใน Outlook Microsoft 365

เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิกที่รายชื่อแล้วเลือกแก้ไขที่ติดต่อ

แก้ไขรายละเอียดโดยสามารถเลือกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มหัวข้ออื่นๆได้เช่น เบอร์ติดต่อ สถานที่ทำงาน เป็นต้น หากแก้ไขเรียบร้อยกดบันทึกเพื่อบบันทึกข้อมูล