โปรแกรม Antivirus มีผลต่อการใช้งาน email server

โปรแกรม Antivirus คือ โปรแกรมที่มีไว้สำหรับสแกนไวรัสที่เข้ามาในเครื่องของเรา ซึ่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer) จะแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม Antivirus เพื่อที่บางครั้งเราอาจจะดาวโหลดน์ (download) โปรแกรมบางอย่างลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ก็จะมีตัวไวรัส (virus) ติดมาซึ่งอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ของเราหรือไฟล์งานต่างๆเสียหายได้ แต่บางครั้งการใช้งานโปรแกรม Antivirus ไม่สอดคล้องกับการทำงานของเรา เพราะโปรแกรมบางตัวดึงทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ (Computer) ไปใช้งานมากจนเกินไปอาจจะทำให้การใช้งานโปรแกรมอื่นๆช้าลง และบางโปรแกรมก็อาจจะกินพื้นที่ในการจัดเก็บต่างๆมากเกินไป

โปรแกรม Antivirus กับ Outlook

ในบางครั้งโปรแกรม Antivirus มีการรวมกับ Microsoft Outlook ซึ่งบางทีเมื่อมีอีเมล (Email) ที่คาดว่าจะมีไวรัส (virus) ติดมาด้วยเมื่อถูกจับจากตัวโปรแกรมสแกนไวรัส อีเมล (Email) เหล่านั้นก็จะไม่เข้าไปที่กล่อง Inbox ของเรา ซึ่งการทำแบบนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละคน หรือบางครั้งเราสามารถที่จะปิดตัวโปรแกรมไวรัสเป็นกรณีไปได้เช่นกัน แต่ถ้าหากว่าต้องการจะปิดตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนั้นต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาด้วย เพราะว่าเมื่อทำการปิดโปรแกรมสแกนไวรัสไปแล้ว เมื่อไวรัส (virus) แอบแฝงเข้ามาทั้งในตัวคอมพิวเตอร์ (Computer) และตัวอีเมล (Email Server) ของเราก็จะเกิดความเสียหายได้

วิธีการปิดโปรแกรม Antivirus ใน windows

1.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ขึ้นมา

2.ที่หน้า Desktop ด้านล่างทางขวามือ > คลิกที่ "Show hidden icons" (แสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่) > คลิกที่ "Windows Security" (ความปลอดภัยของหน้าต่าง)

3.คลิกที่ "Firewall & network protection" (ไฟร์วอลล์และการป้องกันเครือข่าย)

4.คลิกที่ "Domain network" (เครือข่ายโดเมน)

5.จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น "Off" (ปิด) จากนั้นระบบจะถามว่า "Do you want to allow this app to make changes to your device" (คุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของคุณหรือไม่) จากนั้นให้คลิก "Yes" (ใช่)

6.จากนั้นให้กลับมาคลิก "Private network" (เครือข่ายส่วนตัว) > จากนั้นทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5

7.จากนั้นให้กลับมาคลิก "Public network (active)" (เครือข่ายสาธารณะ (ใช้งานอยู่)) > จากนั้นทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5

เท่านี้โปรแกรมสแกนไวรัสก็จะถูกปิด

โปรแกรม Malwarebytes Antivirus

สำหรับโปแกรมสแกนไวรัสนั้นมีอยู่หลากหลายมีทั้งให้ดาวน์โหลด (download) ใช้ฟรีและเสียเงิน แต่โปรแกรมที่จะมาแนะนำในวันนี้คือ Malwarebytes เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสที่นิมใช้อย่างแพร่หลายสามารถดาวน์โหลด (download) ใช้ได้ฟรี Malwarebytes นั้นสามารถทำงานได้ 3 โหมดเราสามารถปรับแต่งให้โปรแกรมทำงานได้ตามที่เราต้องการ 3 โหมดที่ว่านั้นประกอบไปด้วย

1.โหมด Hyper Scan จะทำการสแกนข้อมูลทุกระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

2.โหมด Threat Scan จะตรวจจับไวรัสที่เป็นภัยคุกคามภายในเครื่องจากนั้นจะทำการกำจัดออกโดยอัตโนมัติ

3.โหมด Custom Scan จะค้นหาไฟล์ที่เราได้ตั้งค่าเงื่อนไขและกำหนดค่าเอาไว้ จากนั้นจะทำการกำจัดไวรัส (virus)ให้ออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

เมื่อตรวจสอบพบเจอไวรัส (virus) โปรแกรม Malwarebytes จะทำการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว