การ Import Contacts จากไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนโปรแกรม Outlook 2013

แม้ว่าเราจะมีรายชื่อผู้ติดต่อหรือ Contacts อยู่ในระบบอีเมล์ใดก็ตาม เราสามารถที่จะ Export ไฟล์นั้นออกมา แล้ว Import ไปยังระบบอีเมล์ทุกระบบ อย่างโปรแกรม MS Outlook ก็มีขั้นตอนการ Import ไฟล์ไม่ยากนัก สามารถทำตามภาพประกอบได้ดังนี้

เปิดโปรแกรม Outlook ไปที่ File

เลือก Open&Export และคลิก Import/Export

เลือก Import from another program or file กด Next

เลือก Comma Separated Values และกด Next

กด Browse

เลือกไฟล์ที่จะ Import (.CVS, vCard) กด OK

เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า - Contact กด Next

กด Finish

รายชื่อจะถูกนำเข้าเสร็จแล้ว สามารถเช็ครายชื่อโดยไปที่แถบด้านล่างเลือก People

รายชื่อจะปรากฎอยู่ในหน้านี้