[Outlook 2007] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจวัตรทุก ๆเดือน ทุก ๆปี สามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ กิจวัตร ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันจันทร์ จะมีประชุมกับแผนก ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า กิจวัตร บน Calendar Outlook 2007

เข้าสู่หน้า Calendar
จากนั้น Double Click เลือก Event ที่ต้องการ

คลิก กิจวัตร เพื่อเลือกการตั้งค่า

จะมีหน้าต่างให้เลือกว่าต้องการทำกิจวัตรทุกวันไหน ตามต้องการ
เมื่อเลือกเรียบร้อย ให้คลิก ตกลง

หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด
(ตัวอย่างรูปภาพได้เลือกกิจวัตรทุกวันจันทร์)

จากนั้นตัว Calendar จะเพิ่มกิจวัตรในทุกวันจันทร์ ตามที่ได้กำหนดไว้