[Outlook 2007] วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

คลิกขวาที่ Folder "ที่ติดต่อ"
จากนั้นเลือก "สร้างโฟลเดอร์"

จากนั้นจะมีหน้าต่างการสร้าง Folder ขั้นมา

  1. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
  2. จากนั้นกด ตกลง

วิธีการย้ายรายชื่อเข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ

  1. เลือกรายชื่อที่ต้องการย้าย
  2. จากนั้นกด ไอคอนตามรูปภาพ แล้วเลือก Folder ที่ต้องการ

จากนั้นรายชื่อจะย้ายไปอยู่ใน Folder ที่ได้เลือก ดังรูปภาพ