[Outlook 2010 & 2013] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่หน้า Address Book

เลือก Contact ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกขวา เลือก Edit Contact

จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที