[Outlook] 7 ปัญหา Mail Outlook ที่พบได้บ่อย และ วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับการใช้งานในองค์กร

การใช้งาน Email บน Outlook คือ อะไร ?

ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้งานอีเมล์บน Outlook คงไม่ใช่ เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา เป็นแน่แท้ เพราะไม่รู้จะใช้ไปทำไม ใช้ผ่านหน้าเว็บก็ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับพนักงานชาว Office โปรแกรม Outlook ถือเป็นโปรแกรม แรกๆ ที่ต้องเปิดทันที เมื่อเข้างาน เพราะมันคือโปรแกรมที่เอาไว้เช็คอีเมล์และคอยเตือนเราเมื่อเราได้รับอีเมล์ใหม่ๆ

ปัญหาที่พบได้บ่อย สำหรับผู้ที่ใช้งาน Email บน Outlook และ วิธีแก้ปัญหา

1. อีเมล์ติดไวรัสประเภทอยู่ดีๆ ก็มีการส่งอีเมล์ออกไปหาคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว

การแก้ปัญหา: ให้เปลี่ยน Password Email ให้เร็วที่สุด และใช้งานอีเมล์ ผ่านหน้าเว็บก่อน และ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง Scan ไวรัสก่อนนำมาใช้ใน Outlook อีกครั้ง

2. อีเมล์ใน Outlook หาย

การแก้ปัญหา: จริงๆแล้วการใช้งานอีเมล์ในโปรแกรม Outlook นั้นมันจะมีการ Backup ข้อมูลใน Email คุณลงเครื่องตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ และข้อมูลในอีเมล์มันคงไม่หายไปง่ายๆ แต่ถ้ามันหายไปจริงๆ อย่าพึ่งตกใจ คุณควรเรียกให้ฝ่าย IT มาเรียกข้อมูลให้คุณได้ เพราะมันอยู่ในเครื่องคอมของคุณ

3. Outlook มีหน้าต่าง (Popup) ขึ้นมาถาม Password

การแก้ปัญหา: ปัญหานี้มักเกิดเมื่อผู้ใช้งานมีการไปเปลี่ยน Password ผ่านหน้าเว็บ หลังจากนั้นเมื่อมาใช้งานบน Outlook คุณไม่ได้มีการตั้ง Password ใหม่ ทำให้โปรแกรม Outlook โชว์หน้าจอให้คุณใส่ Password ตัวใหม่ลงไป

4. Outlook โหลดและใช้งานได้ช้า

การแก้ปัญหา: ให้ลบ Email เก่าๆ ที่คุณไม่ต้องการทิ้งออกจากเครื่อง, และให้ดูว่ารูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบ POP หรือ ไม่ หากไม่ใช่ควรจะรีบเปลี่ยนรูปแบบเป็น POP ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่า

5. ส่งอีเมล์ไม่ออก

การแก้ปัญหา: ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Server ขององค์ท่าน, เพราะปัญหานี้มักเกิดจากระบบอีเมล์ของบริษัทผู้ให้บริการ

6. ส่งอีเมล์แล้ว Delay (ผู้รับต้องรอเป็น ชม กว่าจะได้รับเมล์ของคุณ)

การแก้ปัญหา: ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Server ขององค์ท่าน เพราะปัญหานี้มักเกิดจากระบบอีเมล์ของบริษัทผู้ให้บริการ หรือไม่เครื่องของคุณอาจจะติดไวรัสบางประเภท

7. ภาษาเพี๊ยน

การแก้ปัญหา: ปัญหานี้มักเกิดจากผู้ส่งที่ใช้โปรแกรมอีเมล์อื่นๆ ส่งหาคุณ เช่น MAC เป็นต้น เพราะ Outlook นั้นถูกผลิตออกมาให้รองรับภาษาไทยได้ดีอยู่แล้ว