[Outlook] ปัญหาโลกแตก เมื่อโปรแกรม Outlook ติดไวรัส และ วิธีแก้ไข

ทำไม Outlook ถึงติดไวรัส

การเปิดไฟล์แนบต่าง ๆ ที่มีข้อมูลไม่แน่ชัด ซึ่งส่วนมากนั้นจะเป็นไวรัส หรือ Trojan ต่างๆ ที่ติดมากับไฟล์เอกสาร ซึ่งถูกปล่อยมากจากผู้ไม่หวังดี ก่อกวนการใช้งาน ถ้าหากผู้ใช้งานไม่มั่นใจ ว่าอีเมล์ฉบับนั้น ใช่อีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และลบอีเมล์ฉบับนั้นทิ้งไป เพื่อป้องการการติดไวรัสของอีเมล์

อาการและปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ Outlook นั้นติดไวรัส

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ Outlook นั้นมีการติดไวรัส คือการส่งอีเมล์เองอัตโนมัติ สุ่มรายชื่อใน Address Book และทำการส่งไวรัสไปยังรายชื่อนั้นๆ หรือการเปิดไฟล์อีเมล์ การเปิดอ่านอีเมล์เป็นภาษาต่างดาว หรือการเกิดลิงค์ต่างๆ ในอีเมล์ ซึ่งเกิดจากการหลอกล่อของไวรัส ให้ผู้ใช้งานคลิ้กลิงค์เพื่อนำไปสู่เว็บภายนอก (Phishing email) และยังเป็นการนำพาไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ เป็นอันตรายต่อการโจรกรรมข้อมูลอย่างมาก ผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบเนื้อหา และความน่าเชื่อถือของผู้ส่งอีเมล์ต้นทางนั้นด้วย

การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่ออีเมล์ติดไวรัส

คือการเปลี่ยน Password ของ Email คุณ ทำให้ไวรัสไม่สามารถส่งอีเมล์ออกไปได้อีก ไวรัสจะจำข้อมูล จำช่องทางเดิมการเข้าใช้ เพราะฉะนั้นการที่เราทำการเปลี่ยน Password จะทำให้ไวรัสเกิดการสับสนช่องทาง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้หรือโจมตีได้อีก ดังนั้นการเปลี่ยยน Password ถือเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด ในการหยุดการเชื่อมต่อของไวรัสอีเมล์

การป้องกันไม่ให้อีเมล์ติดไวรัส

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การใช้ Anti virus ที่มีประสิทธิภาพ และอัพเดตฐานข้อมูลของไวรัสสม่ำเสมอ
การใช้ Anti virus ปลอม หรือละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะไม่มีประสิทธิภาพ หรือมาตรฐานพอที่จะป้องกันไวรัสได้อย่างเต็มที่

Software ที่ใช้ความนิยมในการรับ - ส่ง อีเมล์องค์กร เช่น MS Outlook , Outlook Express จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจาก Microsoft นั้นยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบอีเมล์ ซึ่งเป็นช่องว่าง ทำให้ถูกไวรัสโจมตีได้ ซึ่งทาง Microsoft ได้ให้บริการดาวน์โหลดการรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า Active X มีหน้าที่เป็นตัวกรองเล็กๆ ในการกำจัด และหยุดการนำเข้าของไวรัสที่ติดมากับอีเมล์