[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่หน้า Address Book
จากนั้น Double Click รายชื่อที่ต้องการแก้ไข

จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา

  1. แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที

รายชื่อ Contacts จะแก้ไขตามรูปภาพ