[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

คลิก Contact Group เพื่อเริ่มสร้าง

  1. ตั้งชื่อ Contact Group
  2. Double Click เพื่อใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ
  3. คลิก Save & Close

Contact Group จะถูกสร้าง ดังรูปภาพ