วิธีตั้งค่าลบข้อความในอีเมล์ เพื่อให้พื้นที่ความจุอีเมล์ไม่มีวันเต็ม (POP)

การใช้กล่องจดหมายใน Microsoft Outlook ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการรับจดหมายเข้า เมื่อคุณมีการรับจดหมาย (Email) เข้าทุก ๆ วัน ปริมาณการรับจดหมายก็เพิ่มยิ่งขึ้น ทำให้การรับอีเมล์ในระบบอีเมล์เซิฟ ได้รับช้า หรือ อาจมีการเด้งกลับ เพราะกล่องจดหมายเต็ม

Microsoft Outlook มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับกล่องจดหมายขาเข้าของคุณ และยังสามารถทำได้เองอัตโนมัติอีกด้วย ก็คือการตั้งลบ หรือ จัดเก็บอัตโนมัติ คือ เมื่อกำหนดการลบถาวร หรือ จัดเก็บจดหมายขาเข้าอัตโนมัติ ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บมีปริมาณเหลือเพื่อรับจดหมายเข้าตลอด สามารถกำหนดเวลา การลบได้เอง ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่อง INBOX เต็มอีกต่อไป

วิธีตั้งค่าลบข้อความอัตโนมัติมีดังนี้

เปิดโปรแกรม MS Outlook ในส่วนของ Folder กล่องจดหมายขาเข้า
ให้คลิกขวาเลือกที่ คุณสมบัติ

หน้าต่าง คุณสมบัติ กล่องจดหมายเข้า เลือกไปที่แถบ เก็บถาวรอัตโนมัติ
เราจะกำหนดได้ว่าต้องการให้ล้างรายการเก่าในช่วงเวลากี่เดือนที่ผ่านมา
หรือกำหนดได้ว่า จะจัดเก็บ หรือ จะลบทิ้งถาวรได้