วิธี Convert ไฟล์ CSV เป็น vCard

วิธี Convert ไฟล์ CSV เป็น vCard (Import a CSV file and export them to VCF Files) เป็นหนึ่งวิธีการสำคัญในการ Import และ Export รายชื่อผู้ติดต่อของเราไปมาระหว่างเว็บเมล์, Email Clients เช่น MS Outlook, Thunderbird เพื่อให้ Address book ของเรามีรายชื่อผู้ติดต่อตามที่เราต้องการได้

เรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่า

ไปที่เมนู Start

ค้นหาโฟลเดอร์ "Contacts" คลิกเปิดโฟลเดอร์ Contacts

กดปุ่ม Import

เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า ในที่นี้คือ CSV กดปุ่ม Import

กด "Browse" เพื่อหาไฟล์ *.csv

เลือกไฟล์ที่ต้องการ Import (*.csv) กดปุ่ม Open

กด Next

กรณีชื่อ Field ที่ไม่ตรงกัน สามารถตั้งค่าให้ตรงกันได้
โดยทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อนั้น

เลือก Field ที่มีความใกล้เคียงกับเรามากที่สุด
ในที่นี้คือ Organization --> Company จากนั้นกดปุ่ม OK

กด Finish

เลือกไฟล์ทั้งหมด และกดปุ่ม Export

เลือกประเภทไฟล์ในที่นี้คือ vCards (*.vcf) กดปุ่ม Export

เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับไฟล์ vcf ที่จะถูก Export กด OK

ไฟล์ดังกล่าวได้ถูก Exported เป็น .vcf เรียบร้อยแล้ว
กด OK

เปิดโฟลเดอร์ปลายทาง จะพบว่าไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นนามสกุล vcf เรียบร้อย