วิธีการสร้าง CSV File สำหรับ Import/Export contacts

ไฟล์ CSV เป็นไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ เก็บไว้ในรูปแบบตาราง สามารถ Import เข้ากับ Email service ได้หลายๆตัว ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail, Yahoo รวมถึงโปรแกรม Mail Clients อย่าง MS Outlook, Thunderbird เป็นต้น

วิธีการสร้างไฟล์นามสกุล CSV สามารถทำได้จากโปรแกรม Spreadsheet อย่างเช่น MS Excel, Google Spreadsheet โดยการสร้างตารางที่มี Column: First Name, Last Name, Email Address, Organization

เมื่อกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save as…

เลือกประเภทไฟล์ให้เป็น CSV (Comma delimited) (*.csv) ตั้งชื่อไฟล์
กดปุ่ม Save

กด Yes

เสร็จสิ้น