Dedicated email hosting เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากแค่ไหน ?

Dedicated email hosting คือ อะไร ?
Dedicated email hosting คือ การที่เราไปซื้อ Server ทั้งเครื่อง ที่ตั้งอยู่ใน Data Center เพื่อนำมาทำเป็นระบบ Email Hosting หรือ พูดในภาษาง่ายๆ คือ เราทำเครื่อง Server ทั้งเครื่อง เป็น Email Hosting หรือ เป็นพื้นที่วางสำหรับ Email นั้นเอง, ซึ่งรูปแบบการซื้อ คือ คุณต้องทำการซื้อเครื่อง Server ทั้งเครื่อง จากผู้ให้บริการ ตาม Spec ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้, หลังจากนั้นคุณต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน ซึ่งเป็นค่าเช่า วางเครื่อง Server รายเดือนต่อไป

Email Hosting คือ อะไร ?
Email Hosting ทำหน้าที่คร่าวๆ ดังนี้

 1. เก็บข้อมูล Email ทั้งหมด
 2. ส่งอีเมล์ออก
 3. รับอีเมล์
 4. กรองอีเมล์ว่าอีเมล์ใด เป็น Junk หรือ Spam Mail

การที่จะทำ Dedicated email hosting ต้องทำโดยผู้่ที่มีความเชี่ยวชาญ และ ต้องติดตั้งระบบที่เป็นระบบ Mail Server จริงๆ เท่านั้น,​ ไม่ใช่ระบบ Control Panel ของ Server ซึ่งจะใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

Dedicated email hosting เหมาะกับใคร ?

 1. องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป เช่น สายการบิน, ธนาคาร เป็นต้น
 2. ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Email Hosting และ เรื่อง Server โดยเฉพาะ ประจำอยู่ที่บริษัท
 3. มีงบประมาณในการลงทุน และ การเช่า ที่สูง เพราะนอกจากเครื่อง Server แล้ว, ยังต้องมีการซื้อ Software เช่น OS และ Software เกี่ยวกับระบบ Mail Server รวมกันในครั้งแรกประมาณ 150,000 บาท ขึ้นไป

ข้อเสียของการใช้ Dedicated hosting

 1. คุณต้องเป็นผู้ดูแล ในส่วนของ Software ทั้งหมด, ตั้งแต่การลง OS ไปจนถึงโปรแกรมยิบย่อยต่างๆ
 2. คุณต้องมีประสบการณ์มากพอในด้าน Email Hosting, เพราะการทำ Email Hosting มีความละเอียดอ่อนมาก รวมถึง มีความซับซ้อนค่อนข้างสูง
 3. คุณต้องมีเครื่อง Server สำรองอย่างน้อย 1 ตัว, เผื่อตัวหลักเสีย คุณจะได้ใช้ตัวถัดไปในทันที
 4. ถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรขนาด เล็ก - กลาง, เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ควรทำ "Dedicated hosting" เพราะ คุณจะเสียทั้งเงิน แต่ จะพบปัญหาการใช้งานมากมาย