Incoming server สำหรับการตั้งค่าใน Outlook หรือ ระบบ iOS, Android สำหรับ Email Hosting

สำหรับ Free Email ค่า Incoming และ Outgoing Server จะเป็นดังนี้

Gmail
POP and SMTP Server Settings

Gmail Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes
Port for SSL: 465

Gmail Incoming Mail (POP3) Server: pop.gmail.com
Use SSL: Yes
Port: 995
Note: Enabling POP in Gmail

Account Name: Your full email address (including @gmail.com or @your_domain.com)
Email Address: Your email address
Password: Your Gmail password

Outlook
Hotmail POP and SMTP Server Settings

Outlook/Hotmail Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.live.com
SMTP server needs authentication: Yes
This server requires SSL: No
Port: 587

Account Name: Your full email address
Email Address: Your email address
Password: Your Outlook.com password

Yahoo!
Mail POP and SMTP Server Settings

Yahoo! Mail Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.mail.yahoo.com
Use Authentication: Yes
Port: 25 or 587 (แนะนำเป็น 587)

ในส่วนของผู้ที่ใช้ Email ในนามบริษัทผ่าน Email Hosting หรือ @ ข้างหลังเป็นชื่อบริษัทนั้น การตั้งค่าจะแตกต่างออกไป และมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจการทำงานพิ้นฐานก่อน

Incoming server ความหมายค่อนข้างตรงตัวคือ Server ที่ใช้ในการรับ Email, ซึ่งผู้ให้บริการ Email Hosting จะแบ่งรูปแบบการรับ ออกเป็น 2 แบบคือ แบบ pop และ imap ซึ่งการทำงานของ 2 แบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง

ผู้เขียนแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านใช้ Email Hosting และใช้ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook ควรตั้งเป็น แบบ POP เพราะ จะทำให้การทำงานรวดเร็วกว่า imap หลายเท่าตัว แต่ต้องตั้งด้วยความระมัดระวัง ไม่อย่างนั้นข้อมูลของคุณอาจจะถูกดูดลงมาในเครื่องทั้งหมด และ ข้อมูลที่อยู่ใน Server จะหายไป

ส่วนสำหรับโปรแกรม Thunderbird แนะนำให้ ตั้งเป็นแบบ imap (ซึ่งประโยชน์ของ imap คือ ข้อมูลใน Sent box ใน ทุกๆ อุปกรณ์จะโชว์เหมือนกัน)

สำหรับการใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Samsung และ Smart Phone ต่างๆ แนะนำให้ตั้งค่าแบบ IMAP เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากผู้ให้บริการ Email Hosting ของท่าน ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบนี้ จะส่งผลให้ท่านเกิดปัญหาคือ เช็ค Email เดิม ในแต่ละที่ จะเห็นข้อมูลไม่เหมือนกัน

โดยผู้ให้บริการ Email Hosting มักจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นให้ User ใช้งานดังนี้

การเชื่อมต่อแบบ pop ค่าจะเป็น: pop.domain.com/.co.th
การเชื่อมต่อแบบ imap ค่าจะเป็น: imap.domain.com/.co.th

หากท่านได้ลองทำการตั้งค่าและไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดติดต่อไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ของท่าน หรือ แผนก IT